No. 18 - Witte lelie - White lily
Lilium hybr.
(Liliaceae)

Witte lelies zijn zelfs in onze spreektaal een symbool van blankheid en reinheid: "lelieblank", vaak in ontkennende betekenis gebruikt als iemand niet zo heel onschuldig is.
De spectaculaire bloemen worden in kerkelijke liturgie o.a. in verband gebracht met Maria, die in de roomse opvatting ook wordt gezien als de Koningin des Hemels. Daar komt de betekenis 'Majesteit' dus ook heel dichtbij.
Hierboven een voorbeeld van een liturgische schikking met Kerstmis (overigens, in een protestantse kerk), en hieronder een mooie witte lelieplant in de tuin van onze buren. De lelies die als tuinplant worden gekweekt hebben helaas meestal veel te lijden van het fraaie rode leliehaantje  (Lilioceris lilii),  een kevertje waarvan zowel de larve als het volwassen insect de bladeren helemaal kapot vreet.

White lilies are a symbol of immaculate purity. These spectacular flowers in church liturgy are often used in connection with Mary, in Roman Catholic conception the Queen of Heaven. The meaning of the flower given here, 'Majesteit' meaning 'Majesty' can be seen in relation to this.
In the above photo an example of a liturgic flower arrangement with Christmas (in a Protestant church, though), and below a beautiful white lily in my neighbours' garden. Unfortunately garden lilies as a rule are attacked by the beautiful red lily leaf beetle  
(Lilioceris lilii)  gnawing at the leaves, the larva as well as the adult insect.

Gedichten over lelies / Poems about lilies:

Ziet de leliŽn op het veld

The Lily - William Blake (1757-1827)
The Lily of the West   (American folksong)