No. 28 - Rose geranium - Pink geranium
Pelargonium zonale
(Geraniaceae)

Over de roze geranium als plant valt weinig anders te zeggen dan over de rode. Het was en is een populaire potplant, ondanks de associatie met kleinburgerlijkheid en ouderdom. Hieronder staan nog een paar gedichten over geraniums, o.a. een haiku in zowel Nederlands als Engels van mijzelf. Het gaat over een geraniumzaailing, die het eerst goed deed, en ineens de blaadjes liet hangen en in elkaar zakte - waarschijnlijk door een schimmelziekte die zwartrot in de voet en afsterving van de wortels veroorzaakt, iets waar bepaalde soorten geraniums heel gevoelig voor zijn en andere veel minder.

About pink geranium as a plant there's not much more to say than about the red one. It was and is a popular potplant, in spite of the association with narrow-mindedness and old age. Below another few poems about geraniums, a.o. a haiku in both Dutch and English by myself. It's about a geranium seedling, promising at first, and suddenly pining away - probably by a fungal disease causing black foot and dying roots, which some sorts of geraniums are very susceptible to, while many others aren't.

Gedichten over geraniums / Poems about Geraniums :

Geranium sterft
Waardoor, wil ik weten, maar
eigenlijk:  WAAROM ?
Geranium dies -
What's wrong? I want to know, but
really wonder  
WHY ?


Geranium - Kate Northrop
Geranium - Richard Brinsley Sheridan (1751-1815)
Seven drunken nights  (Irish traditional)