54. Stokroos - Hollyhock
Alcea rosea (syn. Althaea rosea)
(Malvaceae)
Stokrozen zijn jarenlang als stijf en ouderwets beschouwd, maar tegenwoordig ziet men ze weer vrij algemeen. Niet alleen in tuinen, maar ook vooral in stadse straten, in kleine randjes open grond tegen hoge woonhuizen van meerdere verdiepingen - geďmproviseerde tuintjes die stadsbewoners na het verwijderen van enkele trottoirtegels hebben aangelegd. De stokrozen doen het daar vaak heel goed, en worden meters hoog als de omstandigheden gunstig zijn. De kleur varieert letterlijk van wit tot zwart, roze is het meest algemeen maar er zijn ook lila, donkerpaarse en gele bloemen. Meestal zijn ze enkel, maar in de tuin van mijn buren groeide in 2001 net zo'n mooie dubbele hardroze als op de Boldoot-kaart staat afgebeeld. Weliswaar is de kwaliteit van de foto (uit een digitale film geknipt) niet zo geweldig, maar het is goed te zien hoe mooi de gevulde bloemen waren.

Here Hollyhocks were considered stiff and old-fashioned plants for many years, but nowadays you see them quite often again in the Netherlands. Not only in gardens - perhaps even more in urban streets, in small rims of open ground against high storeyed houses - improvised little gardens created by townspeople after removing a few paving stones. Hollyhocks often grow very well there, and can reach a height of several meters when circumstances are favourable. Colours vary from white to black, most common is pink, but you also find mauve, dark-purple and yellow flowers. Most plants bear single flowers, but in my neighbours' garden I saw this beautiful bright pink double one very much like the Hollyhock portrayed in the Boldoot-card. Not a very good photo (taken from a digital video), nevertheless it shows how fine these double flowers were in 2001.

The Dutch word  
"Eerzucht" means "Ambition, aspiration".

Enige gedichten waar stokrozen in voorkomen / Some poems with Hollyhocks :

In vredesnaam  (2004) - Jana Beranová
Wat - Ilja Leonard Pfeijffer

Reverie - Helen Bath Swanson
The flowers - Robert Louis Stevenson