63 - Boterbloem (kruipende) - Creeping buttercup
Ranunculus repens
(Ranunculaceae)

De boterbloem behoort tot de ranonkel-familie, en wordt algemeen als onkruid beschouwd. Er zijn diverse soorten boterbloemen, de meest algemene is wel de soort die op deze foto's staat, de kruipende boterbloem (Ranunculus repens)  die wij ook als tuinonkruid regelmatig moeten verwijderen. De kruipende stengels maken bij elke knoop op de grond weer een aantal wortels, die de aarde inschieten. Zo kun je hele "kettingen" van boterbloemen krijgen, als je er niet op tijd bij bent.
De boterbloem is heel vergiftig, grazend vee mijdt hem in de wei. Gedroogd in hooi verliest hij echter z'n gif, in tegenstelling tot bijv. Jakobskruiskruid, dat juist in hooi een groot gevaar vormt.

Buttercups belong to the Ranunculus family, and are looked upon as weeds generally. There are various kinds of buttercups, most common is the one in the pictures, Creeping buttercup  (Ranunculus repens), also turning up in gardens like mine. The creeping stems root into the ground at each node and so you can get whole "chains" of buttercup plants if you don't take notice in time.
Buttercups are very poisonous; cattle avoids the plants in meadows. When dried in hay, however, it loses its poison, while e.g. ragworts keep theirs and stay dangerous.

Floral meaning: the Dutch word  
'Kinderlijkheid' means 'Childlikeness'.

Gedichten over Boterbloem / Poems about Buttercup :

Liefhebben - J. Nelissen
Wereld - Toon Hermans ...wel heel ver naar beneden scrollen...

Buttercup days - A.A. Milne
Cheer up buttercup - 'Swordman'