Fuchsia-ontbijtstellen / Fuchsia breakfast-sets
Twee fuchsia-ontbijtsetjes bestaande uit een bordje en een kop-en-schotel. Het bovenste is enige tientallen jaren oud, en door de porseleinfabriek was de fuchsia met gele bloemkroon toen kennelijk al uitgevonden. Nu onze kwekers nog...

Two breakfast-sets consisting of cup-and-saucer and a plate. The top one is a few decennia old, and apparently the chinaware-factory already had invented the fuchsia with yellow petals. The next move is for our hybridizers...fuchsialore fuchsia index homepage