English text

Fuchsia-lore collectie / Collection of fuchsia-lore

Op de voorjaarsvergadering van de Friese regio van de Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden
(16 maart 2002) liet Sijtse Zuidema uit Leeuwarden me zijn fuchsia-shirt zien, en vertelde over de grote verzameling "fuchsia-lore" die hij samen met zijn vrouw Cobi heeft opgebouwd. Ik moest maar eens komen kijken...

Twee weken later, op 30 maart, ben ik bij ze langs geweest. We praatten gezellig over de fuchsia's (allemaal nog "ingekuild", in hun stadstuin staan wel enige winterharde fuchsia's voorzichtig uit te botten maar de rest zit nog in twee grote vriezers tot het wat zachter weer wordt), en natuurlijk over de "fuchsia-lore".
Daar kan in hun woning niemand omheen...
Aan de muren, in een kastje in de gang, voor de ramen, in boeken en een paar grote albums - overal fuchsia's, van glas, steen, hout, plastic, metaal, en natuurlijk papier. Teveel om allemaal in één keer te bekijken, laat staan fotograferen, maar ik heb mijn best gedaan en ben met een aardige virtuele "verzameling" thuisgekomen.

At the spring-meeting of the Friesian Branch of the Dutch Fuchsia Society (16 March 2002) Sijtse Zuidema from Leeuwarden showed me his fuchsia-shirt, and told me about the big collection of "fuchsia-lore" he has built up together with his wife Cobi. I should drop by and have a look...

Two weeks afterwards, 30 March, I went to visit them. We talked a lot about our real fuchsias (still under peat-litter, waiting for milder weather - they've got two big freezers full of them, besides some winterhardies that start running out a bit already in their town-garden), and of course about their "fuchsia-lore".
There's no mistake about that in their home...
On the wall, in a show-case in the hall, in windows, in books and a few big albums - fuchsias everywhere, made of glass, stone, wood, plastic, metal, and of course paper.
For one visit too many to see them all, let alone to take photos of them, but I did my best and came home with quite a collection of pictures...
Een bloemlezing...

Some objects...

Antieke afbeelding van Leonhart Fuchs Antique picture of Leonhart Fuchs - new 8-3-06
Antiek fornuis met fuchsiaversiering Antique cooker with fuchsia decoration
Fuchsiategels 'Windhapper' & 'Gelre' Fuchsia tiles with 'Windhapper' and 'Gelre'
Tegel van voorkaft van "Beltsjeblom" regio Friesland Tile of frontcover of Friesian Branch's magazine
Fuchsiaparaplu uit Tübingen (2001) Fuchsia umbrella from Tübingen (2001)
Fuchsia-po en -toiletpapier Fuchsia chamberpot and toiletpaper
Fuchsiastof (textiel) Fuchsia-printed material (textile)
Het Fuchsiameisje uit "Flower Fairies" The Fuchsia Flower Fairy
Fuchsia-bloempotjes Fuchsia-flowerpots
Fuchsiafantasie (ansichtkaart Aat van Wijk) Fuchsia-fantasy by Aat van Wijk
Fuchsia-mokken Fuchsia-mugs
Fuchsia-raamdecoratie Window decoration with fuchsias
Kunstfuchsia's Artificial fuchsias
Fuchsia-plantenhanger Fuchsia-planthanger
Winterkoning op fuchsiakleedje Wren on a fuchsia-tablecloth
Ingebrande fuchsia's Fuchsias burnt into wood
Zilveren fuchsia-kaart Silvery fuchsia-card
Geglazuurde tegel (fuchsia 'Constance') Glazed fuchsia-tile (fuchsia 'Constance')
Fuchsia-bord (fuchsia 'Gerharda's Lucia') Fuchsia-plate (fuchsia 'Gerharda's Lucia')
Fuchsia-dakpan Fuchsia-rooftile
Houten poppetje met fuchsia Wooden doll carrying a fuchsia
Theedoek uit Ierland met 11 fuchsia's Tea-towel from Ireland with 11 fuchsias
Ontbijtsets met fuchsia-decor Breakfast-sets with fuchsias
Machinaal borduurwerk (door Nel Duiker) Machinal embroidery (by Nel Duiker)
Glazen fuchsia's (fuchsia 'WALZ Triangel') Glass fuchsias (fuchsia 'WALZ Triangel')
Fuchsia-borduurwerk in lijstje

Fuchsia-embroidery in a frame


fuchsia-varia fuchsialore fuchsia index homepage