Winterkoning op fuchsiakleedje / Wren on a fuchsia-tablecloth

     

Ooit het liedje van de winterkoning gehoord? Rond ons huis klinkt het ieder voorjaar.
Ever heard the wren singing? We hear it every spring here.


fuchsialore fuchsia index homepage