Fuchsia Top 10 - Flop 10

Veel "fuchsia-freaks" maken een TOP-10 van hun favoriete fuchsia's.
Ik zal ook een poging wagen, maar er bestaan voor mij beslist meer dan 10 prachtige fuchsia's!
Er zijn echter ook altijd van die planten, waar je nooit succes mee behaalt - hoe goed je ze ook verzorgt. Helemaal onuitstaanbaar is het, als ze het bij iedereen wl doen, en juist bij jou niet...
Vandaar dat ik hier ook mijn FLOP-10 ga plaatsen. (Misschien ook iets ter navolging?)
Ik zet beide lijsten op alfabetische volgorde, want het is me onmogelijk om precies te weten welke plant ik nu precies de beste vind of de grootste teleurstelling...

Many fuchsia-freaks make a TOP-10 of their favourite fuchsias.
I'll have a try here too, but believe me, there are absolutely more than 10 lovely fuchsias to me!
But there are also those plants, that never do well, no matter how much loving care you invest in them. Even worse it is, if they do thrive in everybody else's garden, without any special attention...
That's why I'll also put my FLOP-10 here. (Maybe also something worth following?)
I'll list both categories alphabetically, because it's impossible to me to say exactly which plant is my very best and which one my greatest disappointment...


TOP-10
Details
Alfred de Groot Mooie bloembuis en schotel-kroon, contrast rode buis en lichte kelkbladen, lila kroon.
Beautiful shape and colour of tube and corolla; contrasting red tube & light sepals
Anjo Prachtig bont blad, goede plant- en bloemvorm, mooie bloemkleur, sterke plant.
Lovely variegated foliage, good shape of plant & flower, pretty colours, strong plant.
Fuchsia boliviana Prachtige rode bloemtrossen, gevolgd door mooie donkere bessen. Uitdaging.
Beautiful bunches of red flowers, followed by fine dark berries. Challenge.
Fuchsia procumbens Mooi kruipertje met ronde blaadjes en staande bloempjes als gele lantarentjes.
Nice little creeper with round leaves and standing flowers like little yellow lanterns.
Hummeltje "Encliandra" vol kleine paarse bloempjes, die het hele seizoen doorbloeit.
"Encliandra" full of small violet flowers, blooming during the whole season.
Rose of Castile Improved Oersterke plant met mooie wit/paarse bloemen, klassiek gevormd.
Very strong plant with beautiful white/purple flowers of classical shape.
Swanley Yellow Prachtige oranje bloem met lange buis, gebronsd rond blad.
Lovely orange long-tubed flower, bronze roundish foliage.
Tom West Sterke plant met prachtig bont blad.
Strong plant with beautiful variegated foliage.
Trumpeter Hangende Triphylla met gebronsd blad en prachtige rose bloemen met lange dikke buis.
Trailing, bronze-leaved Triphylla with lovely pink flowers with long and thick tube.
WALZ Harp Sierlijke hanger met prachtig gevormde, langbuizige oranje bloemen.
Elegant trailer with beautifully shaped long-tubed orange flowers.


FLOP-10
Details
Autumnale
  new 27-01-02
Bleef een snertplantje, nooit groter dan 20 cm (in 5 jaar!), nooit bloemen. Stek ook pet.
Worthless plant, no more than 20 cm (in 5 years!), never flowers. Cutting same story.
Celia Smedley Schijnt me niet te mogen - bij anderen kan ze zo prachtig zijn!
She doesn't like me - while she can be so splendid with others...
Chang Mooie bloem, maar weinig groeikracht, niet of nauwelijks over te houden. Roestneiging.
Pretty flowers, but hardly any vigour, I can't get it through the winter. Inclined to rust.
Fuchsia magellanica variegata Niet winterhard zoals magellanica's betaamt, en ook moeilijk anders over te houden.
Not winterhardy as one would expect of a magellanica, hard to overwinter anyway.
Harry Gray Prachtig als je 'm koopt, maar takelt snel af. Stekken altijd even miezerig, en enkel.
Splendid when you buy it, but loses heart quickly. Cuttings always miserable & single.
Major Heaphy Mooie kleur, maar moeilijke plant, knopverliezer, slecht over te houden, roestneiging.
Nice colours, but hard to please, loses buds, poor overwintering results, rust-inclined.
Paula Jane Na 1 seizoen is 't gebeurd met groeikracht en uitbundige bloei. Ideaal voor commercie...
Loses its vigour and flower-power after 1 good season. Ideal commercial plant...
Pussycat
  new 27-01-02
Waterig plantje, zakte na een paar ondermaatse bloempjes in elkaar.
Spineless watery plant; shrunk to nothing after a few undersized flowers.
Rose of Castile Haalt 't (bij mij) niet bij 'Rose of C. Improved'. Weinig groeikracht, altijd kwaaltjes.
(With me) it can't hold a candle to 'Rose of C. Improved'. Little vigour, always ailing.
WALZ Jubelteen Miezerig resultaat. Lijkt niets op het mooie "kerstboompje" van vele anderen.
Poor, tiny plant. Doesn't look like the pretty "christmas-trees" you see with others...


fuchsia-varia disorders fuchsia index homepage