Fuchsia Problemen / Fuchsia Pests and Diseases


Algemeen

Roest

Olifantsrups/Avondrood

Snuitkever

Schuimcicade

Groene bladluis

Fuchsia-galmijt

Wespen

General remarks

Rust

Elephant Hawk

Vineweevil

Frog-hopper

Green aphids

Fuchsia gall mite

Wasps

Algemeen

De meeste planten die de mens kweekt, hetzij als voedsel of voor andere nuttige toepassingen, of om de schoonheid zoals bijv. rozen en fuchsia's, worden wel door één of meer ziekten en plagen bedreigd.
Fuchsia's kweekt men om er plezier aan te beleven, maar daar wordt vaak een domper op gezet doordat de plant bepaald niet vrij is van ongewenste gasten, hetzij beestjes of schimmels. Er zijn genoeg mensen, die alleen hierdoor al geen zin hebben in fuchsia's - zoals die vriendin van mij, die me vertelde dat haar moeder ze ook had en zijzelf ze "de luizenplanten" noemde vanwege het vele ongedierte... Let wel, het gaat hier over iemand die beslist in 't algemeen wel van planten houdt.

Gaat men, zoals ik, het fuchsia-avontuur aan ondanks de ongemakken, dan komt men inderdaad nogal eens wat tegen. Hierover heb ik wat materiaal verzameld, er wat foto's van gemaakt en ik hoop er via deze bladzijde wat over op de site te publiceren, hoewel de verzameling nooit compleet zal zijn en ik echt niet voor alle problemen een oplossing weet.
Om te beginnen een bladzijde over de beruchte fuchsiaroest die ook het afgelopen jaar (2001) weer bij velen heeft toegeslagen, en verder nogmaals aandacht voor de Olifantsrups, het larvestadium van het Avondrood, de mooie rose pijlstaartvlinder die bovenaan deze bladzijde op de stengel van een Fuchsia boliviana zit - als men de plant goed bekijkt, is er ook nog een andere plaag zichtbaar: groene bladluizen op de nog jonge bladeren...


fuchsia-index fuchsia-varia fuchsia-voorwerpen homepage


General remarks

Most plants cultivated by man, for food or any other use, or for their beauty like e.g. roses and fuchsias, are threatened by one or more pests and diseases.
Fuchsias are cultivated for pleasure, but often this dwindles by the presence of uninvited guests, be it critters or fungi. A lot of people don't fancy fuchsias, merely for this reason - like this friend of mine, who told me her mother also had some fuchsias, which she herself called the "lousy plants" because of all the aphids and stuff... in general she really is a plant-lover.

If you're just like me fond of fuchsias in spite of all these inconveniences, you'll indeed come across lots of trouble sometimes. I gathered some material and took some photos, with which I hope to publish something about this, by means of this page, though the collection will never be complete and I really can't tell you the solution for all the problems mentioned.
For a start, a page about the notorious fuchsia rust, striking again in many fuchsia-collections last year (2001), and further some attention for the big dark Elephant hawk's caterpillar, the larval stage of the beautiful night-flying carmine-pink hawkmoth, shown in the picture at the top of this page sitting on the stem of a Fuchsia boliviana, with young leaves on which you find also another pest: green aphids...


fuchsia-index fuchsia-talk fuchsia-objects home