Geelwitte Helmbloem - Yellow-white Corydalis
Corydalis ochroleuca
(Fumariaceae/Papaveraceae)

Bloeit in mei/juni.
Overblijvend kruid, veel in tuinen aangeplant.
Zie ook: Gele Helmbloem (Corydalis lutea)

Flowers in May & June.
Perennial, often cultivated in gardens.
See also the yellow-flowering
Corydalis lutea.


Bloemen 2 x vergroot / Flowers 2 x enlarged

Bloemen 4 x vergroot - Flowers 4 x enlarged

   

Het blad heeft een ietwat blauwgroene glans. / The foliage is slightly blueish green.

   
L: Blad 4 x vergroot / Leaf 4 x enlarged;   R: Blad + knoppen, ware grootte / Leaf + buds, real size


Bloemknopjes, 4 x vergroot / Flowerbuds, 4 x enlarged.


herbarium homepage