Grote blauwe sierwinde   -   Big blue morningglory
Ipomoea tricolor  
'Heavenly Blue'   (Convolvulaceae)

     
Hierboven een plant, die ik jaren geleden in de vensterbank had staan. De bloemen waren even hemelsblauw als die van Ipomoea indica op de Floriade, maar op de gewone foto-afdrukken kwam de blauwe kleur niet goed door, de bloemen leken al lila zonder uitgebloeid te zijn. Met 't bewerken op de computer heb ik ze weer meer blauw gemaakt, maar het is heel moeilijk de werkelijkheid precies terug te krijgen.
Links de knoppen van de plant;
bij Ipomoea spp. zijn deze gedraaid als een schroef, bij Convolvulus en Calystegia in mindere mate.
Right above a plant that stood on my windowsill years ago. The flowers were just as sky-blue as those of Ipomoea indica on the Floriade, but in the ordinary photo-prints the blue colour didn't come out well, the flowers seemed mauve already before fading.
After scanning these on the computer I tried to filter the right colour back, but this is very difficult.
Left some buds; those of
Ipomoea are whirled like a screw, more than those of Convolvulus and Calystegia.

De zaden van Ipomoea tricolor zijn wat langwerpiger dan die van de meeste andere Convolvulaceae.
The seeds of Ipomoea tricolor are a bit more oblong than those of most other Convolvulaceae.


N.B.:   Gemakkelijk te verwarren met:
Ipomoea indica (syn. I. acuminata, I. learii) -
Het meest opvallende verschil is de smallere, van binnen gele "keel" bij I. tricolor - die van I. indica is wijder en wit.
N.B.:   Easily confused with:
Ipomoea indica (syn. I. acuminata, I. learii) -
Most striking difference is the yellow "throat" with
I. tricolor, narrower also than the white one of  I. indica.

herbarium homepage