Bijorewa Loraja


Bijorewa Loraja - ? PL(?) 1985 O E rood purper-basis rood / B S red purple bas. red

Afkomst onbekend / Origin unknown


'Bijorewa Loraja' is de buitengewone, wat Russisch aandoende naam van ťťn van de twee Floralia-planten die in onze regio op de voorjaarsvergadering in maart 2007 aan de leden werden uitgedeeld.
Een aardige plant, met vrij simpele maar welgevormde bloemen, heel makkelijk in bloei te krijgen en spontaan vertakkend.
Toch vraag ik me af, hoe het mogelijk is dat we maar liefst 2 planten kregen uitgereikt zonder ook maar enige achtergrondinformatie, en die geen van beide worden vermeld in de officiŽle fuchsialijst van de NKvF.
Kwekerij "het Purperklokje" in Boelenslaan betrekt planten uit IsraŽl, waar mogelijk door de leverancier zelf gekruiste en benoemde fuchsia-cultivars tussen zitten. Twee jaar terug kregen we een 'Billy', die eveneens "nergens" vandaan kwam, maar dat is wel een naam die makkelijker in het gehoor ligt, evenals 'Ernie', de tweede fuchsia die we dit voorjaar kregen.
'Bijorewa Loraja' is the uncommon, somewhat Russian-sounding name of one of the two Floralia plants that were distributed at the spring-meeting of 2007 among the members of our branch of the Dutch Fuchsia Society, NKvF.
A pretty plant, with rather simple but well-shaped flowers, very free-flowering and branching spontaneously.

Yet I wonder how it is possible that both Floralia plants we got this year (2007), have no trace of background information and do not occur in the official NKvF fuchsia-list.
Nursery "het Purperklokje" at Boelenslaan buys its plants from a grower in Israel, who possibly hybridizes fuchsias himself and gives these cultivars their names. Two years ago we got a 'Billy', equally coming from nowhere, but this is a name easier to remember, just like 'Ernie', the second fuchsia we got last spring.


Hierboven de plant op 25 juni 2007, precies twee maanden voor de Floralia-wedstrijd. Above the plant on 25 June 2007, exactly 2 months before the Floralia contest.

           
Foto linksboven beide wedstrijdplanten op 25 juni, en rechtsboven 3 weken later op 16 juli 2007. Picture above left both contest-plants on 25 June, and right 3 weeks later on 16 July 2007.


Hierboven de plant op 9 juli 2007. Op 25 augustus, de dag van de wedstrijd, was hij beslist niet mooier...
Above the plant on 9 July 2007. On 25 August, the contest-day, it wasn't really more beautiful...


Eind september trok de plant pas helemaal aan. Ach ja, toen had ik er misschien wŤl mee in de prijzen kunnen vallen... Not before the end of September the plant was at its best.
Well, I might even have won a prize with it by that time...


         
De knoppen van 'Bijorewa Loraja' zijn langwerpig en klassiek gevormd. Rechts de donkere bes, die de bloem volgt. De plant is niet "zelfreinigend", zoals men het noemt als hij de uitgebloeide bloemen met steel en al laat vallen en geen zaad vormt, zodat er geen vruchten hoeven te worden verwijderd om de bloei gaande te houden.

The buds of 'Bijorewa Loraja' are oblong and of a classic shape. Right the dark berry following the flower. The plant is not "self-cleaning", as it is called when faded flowers are dropped together with their pedicels so that no seed is produced, and no fruits have to be removed to keep the plant in bloom.


fuchsia photos fuchsia index homepage