Ernie


Ernie - Hendriks handelskwekerij NL 1979 O E rood wit-adering rood / B S red white/red veins

Afkomst onbekend / Origin unknown


'Ernie' was één van de twee Floralia-planten die in onze regio op de voorjaarsvergadering in maart 2007 aan de leden werden uitgedeeld.
Een simpele rood-witte met vrij kleine bloemen, wel makkelijk in bloei te krijgen en spontaan vertakkend.
Evenals de andere wedstrijdplant 'Bijorewa Loraja', die bij mij een wat beter resultaat gaf, wordt deze niet vermeld in de officiële fuchsialijst van de NKvF.
'Ernie' was one of the two Floralia plants that were distributed at the spring-meeting of 2007 among the members of our branch of the Dutch Fuchsia Society, NKvF.
A simple red-white one with rather small flowers, fairly free-flowering and branching spontaneously.
Like the other contest-plant 'Bijorewa Loraja', which gave me somewhat better results, it does not occur in the official NKvF fuchsia-list.


Hierboven een beeld van de bladeren, knoppen en bloemen. Above an impression of leaves, buds and flowers

           
Foto linksboven beide wedstrijdplanten op 25 juni, en rechtsboven 3 weken later op 16 juli 2007. Picture above left both contest-plants on 25 June, and right 3 weeks later on 16 July 2007.

   
Hierboven de kleine plant op 4 en 9 juli 2007. Op 25 augustus, de dag van de wedstrijd, zat er geen bloempje meer aan!
Above the small plant on 4 & 9 July 2007. On 25 August, the day of the contest, there wasn't one flower left!

   
Op de 2 bovenstaande foto's de plant op 4 november 2007. In het najaar was hij weer helemaal in knop en in bloei gekomen, en eindelijk een beetje groot geworden. In the 2 above pictures, the plant on 4 November 2007. During autumn it formed buds again and came into flower, and at last it had become a bit bigger too.


         
Links: veel knoppen van 'Ernie' staan rechtop als ze nog jong zijn. Rechts een foto uit de late herfst (2 november), waarop te zien is dat het blad hier en daar wat roestig is. 'Ernie' is, evenals de andere wedstrijdplant 'Bijorewa Loraja', wel wat geneigd tot deze kwaal.

Left: young buds of 'Ernie' often are inclined to stand upright. Right a late-autumn picture (2 November), that shows some rusty foliage. It's a disease 'Ernie' as well as the other contest-plant 'Bijorewa Loraja' are susceptible to.


Een mooi samengegroeid paar 'Ernie'-bloemen / A lovely pair of 'Ernie' flowers in a fasciation


fuchsia photos fuchsia index homepage