Margharita


Margharita - Miller 1970 GB O D L.crèmeroze wit-basis roze / B D l.creampink white-bas. pink

Ouders : onbekend  /  Parentage : unknown


'Margharita' is een bijna-witte fuchsia, die weinig bekend is en niet wijdverbreid in onze regio voor zover ik weet. Eigenlijk heb ik de plant maar op één adres bij een "open tuin" gezien, maar nu (in 2007) heb ik 'm zelf ook.
Op de najaarsvergadering 2006 van onze regio Friesland kwam "zij" op de snoeitafel, samen met nog één andere plant. Vreemd genoeg had ik de vorige nacht gedroomd dat 'Margharita' erbij zou zijn, dus dit was echt een aparte ervaring. Ik vond dat ik er beslist stek van moest meenemen!
De bloei was trouwens nogal karig, mogelijk door de koude zomer, waarin veel van mijn fuchsia's maar heel matig bloeiden. Slechts twee van de ongeveer 8 bewortelde stekken vertoonden een paar bloemen, en de knop op de foto hierboven is er ook nog afgevallen.
'Margharita' is a near-white fuchsia, not very well-known within our branch of the Fuchsia-society. As far as I know only one of our members showed it in an "open garden", but now (2007) I have it myself too.
Last year at the autumn-meeting of the Friesian Branch "she" stood on the table for the pruning-demonstration, together with only one other plant. Funny enough, I had dreamed the night before that exactly this fuchsia would be brought in, so this gave me a special feeling. I decided I should take some cuttings home.
Flowering was a bit disappointing, though. Only two of the about 8 rooted cuttings came into bloom, with about 2 or 3 flowers, and the bud in the above picture dropped prematurely.


'Margharita' heeft brede, lichtroze kelkslippen die vrij dik en bros zijn.
'Margharita' has wide, light-pink sepals that are rather thick and crisp.

                         

Links 'Margharita' aan de pergola, rechts een stekje in een vaasje met een dikke priktol-knop (foto van herfst 2006). Uiteraard moest die knop eraf om het stekje te laten bewortelen. Left 'Margharita' on the pergola, right a cutting in a vase with a big round top-shaped bud (photo last autumn, 2006). Of course the bud had to be removed to let the cutting root.

   
Hierboven en onder 4 foto's van de ontwikkeling van 2 knoppen tot bloemen.
Above and below 4 photos of two buds becoming flowers.

   
Vooral de jonge bloemen zijn meer breed dan lang. Later groeien de witte kroonbladen wat langer uit (hieronder).
Especially young flowers are more wide than long. Later the white petals grow and lenghten somewhat (below).


Het onvermijdelijke einde / The inevitable end            Mijn eerste foto van 'Margharita' in een open tuin in 2004. Hieronder een detail van bovenstaande foto.
My first picture of 'Margharita' in an open garden in 2004. Below a detail from the same photo.
Tenslotte 'Margharita' in de "witte hoek" van de show in Beetsterzwaag, augustus 2006.
Finally, 'Margharita' in the "white corner" on the show at Beetsterzwaag, August 2006.


fuchsia photos fuchsia index homepage