WALZ Estafette
      

WALZ Estafette - Waldenmaier 1981 NL H D wit-top groen paarsrood/roze / T D white purple-bas. pink


Helaas, na een uitgebreide correspondentie die ik voerde enerzijds met Mevr. Lyn Robson, voorzitster van de Australian Fuchsia Society enerzijds (zij vroeg me welke plant nu eigenlijk de ware 'WALZ Estafette' was), anderzijds met de heer W. Stolk uit Oostvoorne (lid van de Waldenmaier Fanclub), is gebleken dat deze prachtige cultivar NIET de juiste was...
Maar hoe heet deze fraaigekleurde dubbele hanger dan wel??
Wie het (zeker) weet mag het zeggen...
Alas, after a large correspondence that I had with on one hand Mrs. Lyn Robson, president of the Australian Fuchsia Society (who asked me which plant was the real 'WALZ Estafette'), and on the other Mr. W. Stolk (a member of the "Waldenmaier Fanclub", a group of people who own all cultivars developed by the Dutch hybridizer H. Waldenmaier), I found out that this beautiful fuchsia isn't the real one...
But what's its name then?
If you know (for sure), please tell me...


Een prachtige hanger, lijkt qua kleur wel wat op 'Veenlust', maar die is het toch ook niet...
Deze knoppen zijn anders, en de bloembuis is dikker.
A lovely trailer, the colouring looks like that of 'Veenlust', but it isn't that one either...
These buds are different, and the tube is thicker.


Deze plant heb ik gefotografeerd in een "open tuin", onder de naam 'WALZ Estafette'.
Van deze cultivar had ik noch in een boek, noch op het Internet ook maar één foto kunnen vinden, dus ik ging ervan uit, dat dit de juiste plant was...
I saw this plant at somebody else's, who held "open garden" as many members of the Fuchsia Society do, a few days during summer.
As I hadn't seen any picture of 'WALZ Estafette' before, not in a book, not on the Internet, I expected it to be the right one...


Op de foto hierboven zijn in de bloemen ook een paar gesteelde, lange kroonbladen (petalloïden) te zien.
In the above photo you see in these flowers also a few stalked, long petals (petalloids).

fuchsia photos fuchsia index homepage