Rina Felix

         

Rina Felix - van 't Westeinde-Felix Mvr. 1984 NLD O E/tr rozerood-toppen groen purper / B S/tr pinkred-green tips darkpurple

Ouders / Parentage :    Fuchsia fulgens var. gesneriana  x  Fuchsia colensoi

     
'Rina Felix' is een primaire kruising, van twee botanische ouders; de bloemen hebben eigenschappen van beide.
Deze bijzondere fuchsia, die ik destijds van een medelid van onze regio kreeg, had bonte bladeren. Het plantje oogde niet erg gezond, het leek eerder dat een (virus?) ziekte deze vreemde vlekken op de bladeren veroorzaakte, en later bleek dat ook het geval, volgens degene van wie ik het kreeg. Of 'Rina Felix' in gezonde staat erg sterk is valt ook te betwijfelen, het plantje had tere dunne stengeltjes en ik heb het nooit meer ergens anders gezien, en helaas heb ik 't ook maar een jaar gehad (in 2003, een hete zomer). Maar gelukkig heb ik er nog een paar foto's van kunnen maken.
'Rina Felix' is voor verschillende planten als kruisingsouder gebruikt.
'Rina Felix' is a crossing of two botanical fuchsias; the flowers have characteristics of both.
This extraordinary plant, which I got from a member of our branch, had variegated foliage. I thought they didn't look very healthy, it could be some (virus?) disease causing these irregular light spots on the leaves, and later on this proved to be true, as the person I got it from admitted.
If 'Rina Felix' is strong in a healthier state is doubtful, it was a tender and slender plant; I never saw it anywhere else, and I had this one only a year (2003, a very hot summer).
Fortunately I could take a few photos, shown here.
'Rina Felix' is a parent of several other fuchsias.

     
Vreemd gevlekte, onregelmatig gevormde bladeren / Strangely spotted leaves of irregular shape

     
Twee foto's uit 2002 bij degene van wie ik de plant kreeg / Two pictures taken in 2002 in the garden of the person I got it from


fuchsiaphotos fuchsia index homepage