Fuchsia arborescens / paniculata
   
Een botanische fuchsia.... / A natural species...Deze plant is mij verkocht als Fuchsia arborescens, maar wat het verschil met Fuchsia paniculata is, wordt me maar niet duidelijk... Mogelijk is het zelfs een F. paniculata, maar niets wat erover in boeken of op het Internet te vinden is aan plaatjes en informatie, geeft me er zekerheid over.

toevoeging januari 2015
Inmiddels is mij een tip gegeven dat deze plant F. paniculata moet zijn - omdat de bloemtrossen niet langwerpig genoeg zouden zijn, niet genoeg vertakt voor een arborescens.
Maar dan klopt het verhaal van de bladeren weer niet - deze zijn ± gaafrandig en die van paniculata zouden volgens deskundigen getand zijn... zoek het maar uit! En wat te denken van de bloemknoppen, die bij paniculata "lilakleurig en lijnrecht" zouden zijn en bij arborescens "donkerrood met verbrede toppen" (op de foto's hieronder ziet men lilakleurige, maar wel verbrede toppen)...
Voor mijn gevoel (maar ik ben slechts een leek, een amateur op biologisch gebied) zouden arborescens en paniculata misschien beter onder dezelfde naam kunnen worden gevat, óf de ene, óf de andere... misschien gebeurt dat nog eens, men is met de indeling van het plantenrijk en de daaruit voortvloeiende naamgeving net zo heen-en-werig als met de spelling van de Nederlandse taal!

Niet heel lang geleden is er al een "switch" gemaakt van de ene naar de andere soortnaam, n.l.: Fuchsia arborescens 'Zempoalt' werd Fuchsia paniculata ssp. mixensis.

Misschien moeten we zo nuchter zijn als Shakespeare, toen deze schreef: "What's in a name? That which we call a rose by any other name would smell as sweet."
This plant was sold to me as Fuchsia arborescens, but what's the difference with Fuchsia paniculata never becomes clear to me... Possibly this even is a F. paniculata - nothing of what I found in books and on the Internet, be it pictures or information, gives me any certainty.

added January 2015
Recently I got a mail in which I was told this plant should be
F. paniculata, because the inflorescensce is too short, not having enough ramifications for a F. arborescens.
But then, its leaves are just about entire, and not toothed as those of
paniculata should be according to scientific descriptions. And what about the description of the buds - those of paniculata : "mauve and straight" while those of arborescens are "dark-red and thicker at the top".
Well, those in my pictures are "mauve and thicker at the top"... so make your choice!
The way I feel about it (but I'm just an amateur in biology...) both species might be better off bearing the same name, either
arborescens or paniculata... maybe some day this will happen indeed, for quite often groups of plants are suddenly qualified as more, and in other cases less related than before, which results in changing of names. Very complicated altogether, but perhaps with old Shakespeare we should say: "What's in a name? That which we call a rose by any other name would smell as sweet."

Not long ago there already was a "switch" from one species to another:
Fuchsia arborescens 'Zempoalt' became Fuchsia paniculata ssp. mixensis.
   
De grote bloeiwijzen vol kleine, lila rechtopstaande bloemen doen weinig denken aan het klassieke fuchsia-beeld.
The big racemes full of small, mauve standing-up flowers don't remind much of the classical idea of a fuchsia.

Op de scan hierboven (4 x vergroot) is duidelijk te zien, dat de bloempjes die uitgebloeid raken hun kroonblaadjes hebben verloren. Dat vindt men bij meer botanische fuchsia's, o.a. Fuchsia boliviana. Ook sommige cultivars, zoals First Success (met F. paniculata als vader) en Straat Malakka, hebben deze eigenschap.
In the scan above (4 x enlarged) you can see clearly, that the older flowers already have lost their petals. This happens with more species, e.g. Fuchsia boliviana. Also some hybrids, like First Success (with F. paniculata as father) and Straat Malakka, have this quality.

   
F. arborescens kan een vrij forse plant worden, maar ook in een kleine pot kan hij mooi bloeien (zie hier linksboven). Afhankelijk van de lichtval, lijken de bloemen soms purper, soms lila (rechtsboven).
F. arborescens can grow up to a sturdy bush, but also in a small pot it shows its lovely flowers (above left). Depending on the light the flowers sometimes look purple and sometimes mauve (above right).

Hier nog een bladzijde over knopaanleg, bessen en een 11x vergroting van een bloempje
Here another page with bud initiation, berries and an 11x enlargement of a flower

fuchsiaphotos fuchsia index homepage