Schaduwkruiskruid / Fuchs' kruiskruid - Wood ragwort
Senecio nemorensis
  (syn.  Senecio fuchsii;   S. ovatus)   (Compositae)


Schaduwkruiskruid of Fuchs' kruiskruid groeit in bossen, op min of meer open plekken. In Nederland komt het ook wel voor, maar ikzelf heb het altijd in 't buitenland gezien - in Duitsland in de Eifel (1978), en in N.W. Oostenrijk (2005).
In Oostenrijk (zie foto's boven en hier vlak onder) slechts in kleine groepjes, maar destijds in de Eifel als een groot geel veld, aan de rand van een Hirsch- und Saupark (een herten- en wilde zwijnenpark dus...)
Men kan zich echter afvragen of dit kruiskruid schade toebrengt aan dieren; zolang de groeiplaats in en aan de rand van bos is, lijkt 't niet waarschijnlijk dat er gevaarlijke hoeveelheden in hooi terecht zullen komen. In Duitsland worden bossen echter vaak afgewisseld door akkers met voedselgewassen, zo ook waar deze foto's werden genomen. Daarvoor zouden de planten mogelijk wel een gevaar kunnen vormen, maar ik kan me niet herinneren ze daar ooit te hebben gezien.

Zou deze plant naar dezelfde botanicus Leonhart Fuchs zijn genoemd als mijn favoriete plant, de Fuchsia,  vraag ik me af...
Wood ragwort (Senecio nemorensis) grows in woods as one might expect, in more or less open spots. In the Netherlands the plant occurs too, but I never remember seeing it there. I took photos in Germany (Eifel) in 1978, and in N.W. Austria (2005).
In Austria I noticed only small groups of plants (see pictures above and right below), but long ago in the Eifel they formed a large yellow field, on the border of a
Hirsch- und Saupark (a deer and swine park...)
One may wonder if this kind of ragwort will form a danger to animals - as long as it just grows in woods and doesn't get mixed up with meadowgrass, it won't form a substantial part of hay. It could be noxious in fields with foodcrops that lie among the woods though, as often is the case in Germany, also where these photos were taken; but I never remember it growing there.

Does the latin synonym
Senecio fuchsii refer to the same botanist Leonhart Fuchs as that of my favorite plant genus Fuchsia, I wonder...

   
Hierboven een plant langs de oever van de Heiterwangersee in Oostenrijk
Above a plant on the banks of the Heiterwangersee in Austria


Schaduwkruiskruid in overvloed, in de Eifel in 1978 / Abundance of Wood ragwort in the Eifel in 1978


Voor kruiskruiden met straalbloemen zijn deze maar karig bedeeld: zo'n 5 per bloemhoofdje, vrij onregelmatig
For ragworts with ray-florets these don't have a lot: only about 5 per capitulum, rather irregular

Een groot geel veld aan een bosrand (Eifel, Duitsland, 1978)


A big yellow field at the edge of a wood (Eifel, Germany, 1978)


Schaduwkruiskruid voelt zich blijkbaar ook uitstekend thuis in gezelschap van een ander gevreesd onkruid,
de Reuzenbereklauw  (Heracleum mantegazzianum).
Wood ragwort apparently also feels quite at home in the company of another obnoxious weed,
Giant hogweed  
(Heracleum mantegazzianum).


Hoe vergiftig ook, het Schaduwkruiskruid komt wel prachtig uit op deze foto met groene velden in de diepte!
However poisonous, Wood ragwort plants add something special to this picture with green fields in the distance!


Kruiskruiden-pagina / Ragwort page

Alarmerende krantenartikelen uit 2004 en 2005


herbarium homepage