Mediterrane winde   -   Mallow-leaved bindweed
Convolvulus althaeoides (Convolvulaceae)


   
Hierboven: C. althaeoides op Madeira (1987)

Op vakantie in de Algarve in Zuid-Portugal in de zomer van 2000 trof ik tussen de verdorde begroeiing van een rots aan het strand de zaaddozen aan van een windesoort, waarvan ik er een paar meenam, om deze plant het volgende voorjaar te zaaien. Aan het verdroogde blad meende ik al te zien dat het om Convolvulus althaeoides ging, die ik één keer eerder, maar dan in bloei, had aangetroffen op Madeira, in maart 1987 (zie foto hierboven).
Hieronder de zaaddozen en zaden, 4 x vergroot en op ongeveer ware grootte.
Above: C. althaeoides on Madeira (1987)

During my holidays in the Algarve in the South of Portugal (summer 2000) I found among the dry, withered growth on a rock near the sea some seedcapsules of a bindweed species, of which I took a few home to sow the next spring. The dry leaves gave me the idea it should be
Convolvulus althaeoides, which I saw once before, but in flower, on the island of Madeira in March 1987 (see photo above).
Below: capsules and seeds, 4 x enlarged and at about real size.Er bleken maar twee van de zaden goed te zijn; de meeste doosvruchten vertoonden een rond gaatje opzij, en de zaden erin bleken ook uitgehold met een rond gaatje. Het was wel duidelijk, dat daar insectelarven bezig waren geweest. Only two seeds proved to be good; most of the capsules showed a round hole in the side, and the seeds within proved to be hollowed out with a round hole too. It was clear, some fruitboring insect larvae had been eating there.
   
Hierboven: de geperforeerde vruchten en zaden;
rechts: kelk (van binnen en opzij) met losse vrucht.
Above: perforated capsules and seeds;
right: calyx (side-view and inside) with detached fruit.


Zie vervolg (zaailingen en plant in bloei)   /   Continuation (seedlings & flowering plant)

herbarium homepage