Mediterrane winde   -   Mallow-leaved bindweed
Convolvulus althaeoides   (Convolvulaceae)
  -   vervolg / continuation

   
Hierboven: kiemplanten in het voorjaar van 2001             Above: seedlings in spring 2001


De plant in de tweede zomer (2002),
met bloem en knop; in ons gematigd klimaat kwamen er maar een paar bloemen aan.
Het is een overblijvende plant.
Rechtsboven zijn de gaatjes (honingklieren)
in de windebloem duidelijk te zien.
The plant in the second summer (2002),
with flower and bud; in our temperate climate only a few flowers appeared. It is a perennial.
Above right the holes (honey glands) in the bindweed-flower are clearly visible.


De bladeren zijn ietwat grijsgroen, en verschillend van vorm - aan het uiteinde van de ranken veel dieper ingesneden dan onderaan de plant. De grondvorm heeft iets weg van die van bladeren van Malvaceae zoals de stokroos, vandaar de Engelse benaming "mallow-leaved bindweed". Ook de Latijnse naam verwijst hiernaar, "althaeoides" betekent: als Althaea, de geslachtsnaam van Heemst, waaronder ook de stokroos valt. In het Nederlandse taalgebied heeft de plant geen eigen naam, hij komt er nl. helemaal niet voor.
The plant's leaves are greyish green, and varying in shape - at the ends of the tendrils far more deeply incised than at the foot of the plant.
The name "mallow-leaved" refers to the shape of the leaves which is rather similar to those of
Malvaceae like rose-mallow. The latin name "althaeoides" was derived from "Althaea", being the name of the genus to which rose-mallow belongs.

Helaas vormden zich na de bloei geen zaden, er waren ook te weinig bloemen om bevruchting mogelijk te maken.

De kleur van de foto hiernaast en die erboven wijkt iets af doordat het scans zijn van gewone foto's, terwijl die daarboven digitaal zijn genomen.


After flowering the plant didn't develop any seeds, there hadn't been enough flowers to induce fertilization.

The colour of the photo on the right and the one right above differs from the others, because these are scans of printed photos, while the others were taken with a digital camera.


Enige directe scans van de plant
Some live scans of the plant

herbarium homepage