Akkerwinde   -   Field bindweed
Convolvulus arvensis (Convolvulaceae)




Akkerwinde groeit, zoals de naam al zegt, vooral op akkers. De plant kruipt over de grond (meer dan de haagwinde), maar als hij steun vindt klimt hij ook. In sommige gebieden is het een lastig onkruid, maar ik ben deze plant nooit zo massaal tegengekomen als de haagwinde.
De vorm en kleur van de bloemen kan iets variŽren, meestal zijn ze rose met wit zoals hierboven (Texel, 1983), maar lang niet altijd even diep van kleur, en soms zelfs wit. De rand van de bloemkroon kan licht ingesneden zijn zoals hierboven, maar is ook vaak gaafrandig.
De bloemen zijn kleiner dan die van de haagwinde.
Field bindweed usually grows on arable land. It is a creeper (more than hedgebells or greater bindweed), but finding a support it will climb as well. In some places it is a noxious weed, but I never came across this plant in such great masses as greater bindweed.
Shape and colour of the flowers may vary somewhat, as a rule they are pink-and-white like the one above (Island of Texel, 1983), but the colouring isn't always as clear, and sometimes they're even white. The edge of the corolla can be a bit lobed like the one above, but often it is entire. The flowers are smaller than those of greater bindweed.

   
De foto's hierboven en onder zijn juli 2000 in de Algarve in Portugal genomen, in een tuin die water kreeg - overal elders was de begroeiÔng op de grond verdord, het klimaat is daar zeer droog.
Op de foto hieronder zijn stengels en blad goed zichtbaar.
The photos right above and below were taken in the Algarve, Portugal in July 2000, in a garden that was watered regularly - everywhere else the growth on the soil was withered, the climate there is very dry.
You can see stems and foliage in the picture below.



Tenslotte hieronder nog een heel bleke akkerwinde die in de buurt van het Lago Maggiore in Noord-ItaliŽ groeide in 1976. At last, below a field bindweed-plant with very pale flowers, that grew near Lago Maggiore in the north of Italy in 1976.

   

herbarium homepage