Derde bladzijde toegevoegd / Third page added 14-01-2003

Haagwinde   -   Greater bindweed
Calystegia sepium (Convolvulaceae)

Haagwinderank - Tendril of greater bindweed
      Bloem ( 2 x vergroot) - Flower ( 2 x enlarged)


De haagwinde (met als bijnaam "piespotje") is een lastig onkruid met mooie bloemen, die meestal wit zijn, maar ook weleens rose getint, zoals dit exemplaar heel lichtelijk vertoont.
Wanneer de plant eenmaal in een tuin groeit, is hij moeilijk uit te roeien omdat hij wortelstokken maakt in de grond. Hij windt zich om alles heen dat in de buurt staat, wat in de tuin vervelend is, maar in de vrije natuur wel zijn charme heeft.

Greater bindweed or hedge-bells is a troublesome weed with beautiful flowers, mostly white but sometimes with a pink hue, like this one.
Once the plant has settled in a garden, it is very difficult to remove because of its underground rhizomes. The plant winds around everything in its neighbourhood, which is annoying in a garden but has its charm in nature.
Haagwindeblad - Leaf of greater bindweed

Nog enige foto's (o.a rode winde) / Some more photos (a.o. red flower)
Winde langs de slootkant vlakbij huis / Hedgebells by the waterside near where I live   added 14-01-2003


herbarium homepage