Dalkruid - May lily - Maianthemum bifolium (Liliaceae)


Deze planten trof ik in mei 2003 aan in een loofbos. Ze deden me denken aan het Lelietje van dalen, maar ze geurden niet en waren toch beslist anders.
Determinatie via de flora wees uit, dat het Dalkruid betrof, en inderdaad familie van het Lelietje van dalen.
These plants I found in a wood in May 2003. They made me think of Lily of the valley, but were definitely different and not fragrant.
I looked it up in the flora and found out the plant is called May lily, and indeed related to the Lily of the valley.

De bloempjes staan in een vrij dichte tros rond de stengel, terwijl die van het Lelietje van dalen in armbloemige, eenzijdige trosjes groeien.
Bovendien staan de Dalkruid-bloempjes open en min of meer rechtop, in tegenstelling tot de hangende klokjes van het Lelietje van dalen.
In a relatively dense raceme the flowers of the May lily grow around the stem, while those of the Lily of the valley are sparse and grow on one side. Moreover, May lily-flowers open wide and stand up, while the bells of Lily of the valley hang down.


Een groepje Dalkruidplanten op een beschaduwde plek in het bos.
A group of May lily plants on a shady spot in the wood.


De mooi gevormde, glanzend bladeren zijn parallelnervig, zoals van alle eenzaadlobbigen.
The beautifully shaped, glossy leaves are parallel-nerved, a feature of all monocotyledons.

herbarium homepage