Euonymus latifolius (Celastraceae)

Deze struik is verwant aan de meer bekende kardinaalsmuts,
Euonymus europaeus.
De hier getoonde plant is een forsere struik, die ongeveer 3 m hoog wordt, en ook grotere vruchten draagt dan de kardinaalsmuts.
In mei verschijnen er kleine witte bloempjes, waarvan ik helaas geen foto heb. Of ik die ooit krijg, is twijfelachtig: De gemeente heeft de struik plotseling gerooid.
De hier afgebeelde scans zijn van augustus 2000; op de volgende bladzijde staan nog wat oktoberplaatjes in prachtige herfstkleuren.
Klik hier voor een grotere scan (32 K).

This bush is related to the more common spindle-tree, Euonymus europaeus.
The plant shown here is a sturdier bush, growing up to about 3 metres, and also bearing bigger fruits than the spindle-tree.
In May small white flowers appear, of which I don't have a picture. How I possibly could get one is doubtful, because the municipal authorities suddenly removed the shrub.
On a 2nd page you can find some October pictures in fine autumn colours.
Click here for a bigger scan (32 K).


De openspringende vruchten laten oranje zaden los, evenals die van de kardinaalsmuts, maar de vorm en kleur van de vrucht zijn anders. (hieronder, 4 x vergroot)
When the fruits open up you see the same sort of orange seeds as with the spindle-tree, but shape and colour of the fruits are different. (pictures below, 4 x enlarged)
   

Nog enige foto's / Some more pictures             herbarium homepage