Juweelorchidee - Jewel orchid - Haemaria discolor (Orchidaceae) - vervolg / continuation
(syn. Ludisia discolor, Anoectochilus discolor)


Bloeiaar van Haemaria discolor (3 x vergroot), waarvan de onderste witte bloemknopjes juist tussen de schutblaadjes door komen kijken.
De bloei duurt in totaal ongeveer 2 maanden, als men dit prille begin (rond eind november) meerekent.
Flowering stem of Haemaria discolor
(3 x enlarged), the undermost white buds just appearing from behind the bracts.
Flowering lasts for about 2 months, to start with this early stage by the end of November.
   
De wasachtig witte bloempjes, die in de winter bloeien, zijn assymmetrisch. Ze hebben een geel zuiltje (gynostemium) in 't midden waarop zich zowel de manlijke als vrouwelijke voortplantingsorganen bevinden (zoals dat bij alle orchideeën zit), maar dit staat scheef naar één kant terwijl de lip eronder juist de andere kant op wijst. The waxy white flowers, blooming in winter, are assymmetric. In the middle they have a yellow gynostemium (containing the stamens and stigma) pointing in one direction while the lip below it points in the opposite direction.
p. 1 herbarium homepage