Lenteroos - Lenten rose - Helleborus orientalis hybr. (Ranunculaceae)

Hier is de plant, die ik zelf heb gekocht bij deze gelegenheid - een groenwitte H. orientalis hybride met een paar verdwaalde spikkeltjes. De vitaliteit van dit exemplaar was voor mij doorslaggevend.
De planten die te koop werden aangeboden leken me in 't algemeen willekeurige kruisingen; als mijn indruk juist was, gaat 't hierbij anders dan bij fuchsia's, waarbij alles aan stricte regels is gebonden en zaailingen van "diverse pluimage" als uit den boze zouden worden beschouwd. Daarvan mogen geen gezaaide exemplaren maar alleen stekken van goedgekeurde cultivars worden verkocht.
Helaas trof ik Henk Meijer, die regelmatig op "De Kruidhof" aanwezig is, niet persoonlijk, anders had ik 'm wel 't één en ander willen vragen. Het veredelen van de Helleborussen doet hij sinds ongeveer 10 jaar, maar nog lang niet alle typen zijn te koop, zoals bijv. de dubbele soorten.
Er zouden ook goudgele bloemen op de show te zien zijn, die heb ik helaas nergens kunnen ontdekken.

This H. orientalis hybrid I took home from the Hellebore-show. It's greenish white with a few odd speckles. The healthy look and large brightgreen foliage made me decide upon this one.
The plants for sale in general seemed to me just all kinds of crossings; if my idea is right, this would be quite a different way than is customary with fuchsias, where everything is bound to strict rules and selling seedlings of just any kind would be forbidden. No fuchsia-seedlings are sold, only plants raised from cuttings from approved cultivars.
I regretted not to meet Henk Meijer personally at
"De Kruidhof", where he seems to be quite often.
I certainly would have asked him some questions. He's been hybridizing Hellebores for about 10 years, I read, but several types were not for sale, e.g. the double ones.
There should be a golden-yellow type of Hellebore too, but I haven't seen it anywhere at the show.   
Hierboven twee uitgebloeide bloemen, en hieronder de forse bladeren.
Rechts naast deze plant staan nog twee kleine Helleborus-bladeren, die zijn van H. dumetorum. Helaas weten bij dit natte weer (eind april 2002) de slakken ook wel raad met de Helleborussen; de planten mogen nog zo mooi "overblijvend" zijn, als de slakken ze opvreten is er zeker niets van over volgend jaar...
Right above two faded flowers, and below the sturdy leaves of the plant.
On the right of them you see two far smaller Hellebore leaves, of a
H. dumetorum.
In the present rainy weather (end of April 2002), snails & slugs prove to have found the way to the Hellebores too; however strong and winterhardy the plants may be, once they're eaten away by these critters, I fear they won't make it till the next season...


P.S.
April 2003: Beide planten overleefden de winter, de bladeren kwamen enthousiast boven de grond... maar nergens een bloemknop....
P.S.
April 2003: Both plants survived the winter, new leaves enthusiastically emerged from the ground... but not a flowerbud anywhere...

herbarium homepage