Kerstroos - Hellebore (Helleborus atrorubens - Ranunculaceae)

Deze vroege bloeier komt net als het sneeuwklokje al in de winter de nog zo kale tuin opfleuren. Er zijn verschillende soorten, het bekendst is de witte Helleborus niger die men nogal eens op kerstkaarten ziet, in combinatie met andere typische kerstplanten.
Waarschuwing: De plant is behoorlijk giftig!
Klik hier voor een grotere scan van de bloem
(36 K) en van de na een week geopende knop (42 K) (zoals het plaatje hiernaast kleiner, ongeveer op ware grootte, aangeeft).

This early-flowering plant appears at about the same time as snowdrops - it gives some colour to the bare winter garden. There are several varieties of Hellebore, the most famous is the white Helleborus niger one often sees on christmascards, mostly in combination with other typical christmas plants.
Warning: This plant is rather poisonous!
You can see a bigger scan of the flower
(36 K), and one of the bud (42 K), opened a week later, also shown on the right in a smaller version which is more the real size.


herbarium homepage