Holwortel  -  Holewort / Hollowwort  -  Corydalis cava (syn. C. bulbosa)
(Fumariaceae/Papaveraceae)De plant komt in de vrije natuur (vochtige loofbossen, beschaduwde slootkanten)
voor, maar is zeer zeldzaam. Deze exemplaren zijn echter als tuinplant gekweekt.
The plant occurs in moist deciduous woods, and in shady places by the water,
but it's very rare. The specimens shown here, though, are cultivated garden-plants.


   
De bloei is vroeg in het voorjaar, omstreeks april.
The plant flowers early in spring, about April.

   
Holwortel vormt knollen in de grond, die hol zijn van binnen, en heeft langere bloeitrossen en
grotere bloemen en grover blad dan voorjaarshelmbloem, waar het overigens veel op lijkt.

Holewort (or Hollowwort) has tubers with caves in them, and has more and bigger flowers
and less fine leaves than Fumewort
(Corydalis solida), which it resembles a lot, though.
herbarium homepage