Voorjaarshelmbloem  -  Fumewort  -  Corydalis solida (syn. Corydalis digitata)
(Fumariaceae/Papaveraceae)De plant komt in de vrije natuur (vochtige loofbossen, beschaduwde zandige plekken)
voor, maar is vrij zeldzaam. Dit exemplaar is echter als tuinplant gekweekt.
The plant occurs in moist deciduous woods, and in shady, sandy places, but it's
rather rare. The specimen shown here, though, is a cultivated garden-plant.


   
De bloei is vroeg in het voorjaar, omstreeks maart/april.
The plant flowers early in spring, about March/April.


Voorjaarshelmbloem vormt knollen in de grond, die niet hol zijn van binnen, in tegenstelling tot die van holwortel. De bloemen zijn bovendien iets kleiner, in kortere trossen, en het blad wat fijner gedeeld.

Fumewort has solid tubers, in contrast to Holewort  (Corydalis cava).
The flowers are a bit smaller, in shorter racemes, and the foliage is more finely compound.

herbarium homepage