Nieuw   jan. 2005 / New   Jan. 2005 : mierenbroodjes aan zaden, geen worteltjes / seed with elaisome, no root

Sneeuwklokje - Snowdrop - Galanthus nivalis (Amaryllidaceae)

   
De vroegste bolbloemen van het jaar, de sneeuwklokjes. Ze zijn net weer uitgebloeid (eind maart 2002), maar in geen enkel jaar zag ik zoveel sneeuwklokjes als de afgelopen weken.
The first bulb-flowers of the year, the snowdrops. Their flowers have just faded (end of March, 2002), but never before I saw so many snowdrops as during the last few weeks.
      
De knopjes lijken op druppels / No doubt the name "snowdrops" refers to the buds

   
Sneeuwklokjes in onze eigen tuin / Snowdrops in our own garden

   
Rechts: Het hartje van de sneeuwklok - 8 x vergroot / Right: Snowdrop's inside - 8 x enlarged


Zij- en vooraanzicht, 2.5 x vergroot / Side- and frontview, 2.5 x enlarged


Dubbel sneeuwklokje, 2.5 x vergroot / Double snowdrop, 2.5 x enlarged
De dubbele variant, Galanthus nivalis 'Flore-plena', is niet erg algemeen.
De enige die ik tussen al die duizenden zag, stonden in onze eigen tuin...
Double snowdrops, Galanthus nivalis 'Flore-plena', aren't very common here.
The only ones among all those thousands I saw this year, were in my own garden...


Uitgebloeid; links zijn de meeldraden zichtbaar / Berry with faded flower. Photo left shows stamens


Doorsneden van bessen, 4 x vergroot / Sections of berries, 4 x enlarged
Er is ook nog een variant met groene vlekjes op de buitenste (lange) bloemdekbladen, Galanthus nivalis 'Viridapicis', waarvan ik in maart 2003 een paar foto's heb gemaakt.
There is also a variety with green spots on the outer (long) petals of the perianth, called Galanthus nivalis 'Viridapicis', of which I took some photos in March 2003.


Zaden die ontkiemend uit een vrucht kwamen; is dit normaal?
Seeds that emerged from a fruit already germinating; would this be normal?


Nieuw / New 01-2005 :
Op 3 januari 2005 stuurde dhr. H. Post mij antwoord op bovenstaande vraag, met ongeveer de volgende inhoud:
"Dit is een normaal verschijnsel, maar met ontkiemen heeft het niets te maken.
Het witte aanhangsel is een "mierenbroodje", het is eigenlijk de "navelstreng", de verbinding met de zaadlijst in de vrucht. Dit aanhangsel is voedzaam en zoet, om mieren aan te zetten tot de verspreiding van de zaden, ze nemen ze namelijk mee naar hun nest.
Er zijn meer planten die gebruikmaken van deze "techniek", zoals voorjaarshelmbloem, holwortel, Maarts viooltje (Viola odorata), enz."

On 3 January 2005 I received an e-mail from Mr. H. Post with the following answer to above question:
"This is a normal phenomenon, though it's nothing to do with germination.
The white root-like structure is the
elaisome, in fact the "navel string" which connected the seed to the fruit's inside. This appendage is nutritive and sweet, to make ants take the seeds to their nests and so disperse them. More plants use this "technique", like violets and Corydalis (fumewort)."


herbarium homepage