Sneeuwklokje - Snowdrop - Galanthus nivalis 'Viridapicis' (Amaryllidaceae)

      

Hierboven een voorbeeld van Galanthus nivalis 'Viridapicis' - in dit groepje sneeuwklokjes stonden een paar plantjes die op de buitenste bloemdekbladen een groen vlekje vertoonden.
Hiernaast een scan (4 x vergroot) van zo'n sneeuwklokje, helaas wat uitgebloeid.


Above an example of Galanthus nivalis 'Viridapicis' - in this group of snowdrops there were a few plants showing a green spot on the outer petals of the perianth.
On the left a scan (4 x enlarged) of such a snowdrop, which was a bit faded already.

Hieronder een foto van begin februari 2015 / Below a picture from early February 2015


Dit type sneeuwklokjes ontluikend in de sneeuw. De groene puntjes aan de buitenste bloemdekbladen zijn in de knop al zichtbaar.
These snowdrops opening up in the snow. The green tips on the outer petals are already visible in the buds.


p. 1 herbarium homepage