Grote maagdenpalm  - Greater periwinkle - Vinca major (Apocynaceae)

   
Hierboven: Grote maagdenpalm op ware grootte. Rechts hetzelfde takje enige dagen later.
Het glanzende, wat leerachtige blad is ronder dan van de Kleine maagdenpalm.
Above: Greater periwinkle, real size. In the photo left the same branch a few days later.
The glossy, leathery leaves are rounder than those of Lesser periwinkle.

Evenals bij de kleine maagdenpalm doen zich bij de grote bontbladigheid en witbloemigheid voor.
Laatst kreeg ik van een dorpsgenoot een witbonte stek met blauwe bloemen.
Een ander woord voor maagdenpalm vond ik in de Dikke Van Dale, hèt Nederlandse woordenboek, nl. "vinkoorde", dat gewestelijk wordt gebezigd (helaas staat er niet bij welk gewest; 't klinkt voor mij als Zuid-Nederlands). Dit is afgeleid van het Latijnse Vinca. Het tweede deel - oorde - zou van "wortel" zijn afgeleid. Ik zie het meer als verwant aan het Engelse "-wort", dat in samenstellingen "-kruid" betekent.

Variegated foliage and white flowers occur in both greater and lesser periwinkle.
From where did the word "periwinkle" come?
I found out without really looking for it. In a lexicon I found the word "vinca-pervinca" as Latin for this plant, and "pervinca" must be the origin of "periwinkle", as the sound is very similar.De knop hierboven is ongeveer 2.5x vergroot, de bloemen hieronder ± 2x.
The bud above is about 2.5x enlarged, the flowers below ± 2x.

  
De kruipende stengels wortelen bij de bladparen, uit elke stengelknoop kan een zelfstandige plant groeien.
De grote maagdenpalm groeit iets meer rechtop dan de kleine, hoewel ze beide kruipende stengels vormen.
De maagdenpalm, die tot dezelfde familie behoort als de mediterrane Oleander, is een vergiftige plant.

The creeping stems root at the nodes, so from each pair of leaves there may grow a new independent plant.
The greater periwinkle grows a bit more upright than the lesser, although both make creeping stems.
Like the mediterranean Oleander, belonging to the same family
(Apocynaceae), periwinkle is poisonous.

 
Het haagje hieronder is ongeveer een halve meter hoog / The hedge below is about half a metre high

 
Op de scan rechts een bontbladig takje / On the right a scan of a variegated branch.

herbarium homepage