Kleine maagdenpalm  - Lesser periwinkle - Vinca minor (Apocynaceae)

   
Hierboven: de bloem links op 4 x, rechts 2 x ware grootte.
Het wat leerachtige blad is goudbont, deze plant groeit bij mij in de tuin.
Above left: flower 4 x real size, right: 2 x real size.
The leathery foliage is gold-variegated, this plant grows in my own garden.

Behalve bontbladige exemplaren (normaal is het blad donkergroen) zijn er ook nog witbloeiende. Deze ziet men niet zoveel. Toevallig trof ik de plant links en hieronder aan in een tuin in ons dorp.
De kleine maagdenpalm onderscheidt zich van de grote (Vinca major) door smaller blad, kleinere bloemen en een kruipender karakter. De grote maagdenpalm heeft meer de neiging omhoog te groeien.

Besides variegated periwinkles (normally the foliage is dark-green) there are also white-flowered ones. Those are not very common. I happened to see the plant shown left and below in a garden in our village.
The lesser differs from the greater periwinkle
(Vinca major) by narrower foliage, smaller flowers and a more trailing character. The greater periwinkle tends to grow more upwards.

De kruipende stengels wortelen bij de bladparen, uit elke stengelknoop kan een zelfstandige plant groeien.
De maagdenpalm, die tot dezelfde familie behoort als de mediterrane Oleander, is een vergiftige plant.

The creeping stems root at the nodes, so from each pair of leaves there may grow a new independent plant.
Like the mediterranean Oleander, belonging to the same family
(Apocynaceae), periwinkle is poisonous.

herbarium homepage