Zeewinde   -   Sea bindweed
Calystegia soldanella (Convolvulaceae)Zeewinde heeft kleine ronde stevige bladeren - die met munten zijn vergeleken, want soldanella heeft te maken met geld (vgl. "soldij"). De plant kruipt over de grond, is niet zozeer een klimmer; groeiend in de duinen, in een zilt milieu.
Sea bindweed has small round thick leaves - they have been compared with coins, the name soldanella means money or something like that. The plant is a creeper rather than a climber, it grows on dunes in a salty environment.


De bloemen in detail; ook hier zijn de vijf gaatjes rond stamper & meeldraden te zien, evenals bij de haagwinde. Niet bij alle windesoorten zijn die zo duidelijk afgetekend; is dit een speciaal kenmerk van Calystegia?
Flowers in detail; here also the five holes around pistil & stamens, just like with greater bindweed. Not all bindweeds show these so clearly - is this a
Calystegia feature?

In Nederland komt men deze overblijvende plant niet zo vaak tegen. Deze foto's zijn ergens aan de kust van Noord-Holland gemaakt. Op Texel groeit de plant ook, en laatst zag ik de bekende ronde bladeren boven het zand uitsteken aan het strand van de Vendée in Frankrijk, waar ik in juli 2001 op vakantie was. Bloemen heb ik daar niet gezien.


You don't see this perennial a lot in the Netherlands; these photos were taken near the coast in the Northwest, in the province of Noord Holland. On the Isle of Texel the plant also occurs, and this year (2001) I saw its leaves growing in the sand at the beach of the Vendée in France, where I spent my holidays in July. I then didn't see any flowers, though.

herbarium homepage