No. 41 - Sneeuwbal - Snowball
Viburnum opulus sterilis
(Caprifoliaceae)

De Sneeuwbal is een steriele vorm van de Gelderse roos, en draagt na de bloei dus ook niet de schitterende maar vergiftige rode bessen van laatstgenoemde (zie foto onderaan). De bloeiwijze heeft nl. alleen steriele lokbloemen en geen vruchtbare bloempjes in het midden zoals die van de Gelderse roos. Men ziet de struik tegenwoordig weinig, de Gelderse roos is veel algemener, die groeit vaak min of meer in het wild.
Het kostte me enige moeite een exemplaar te vinden, maar het is toch gelukt er een duidelijke foto van te maken (naast de kaart). De plant bloeit begin mei.

The Snowball is a sterile form of the Guelder rose (Viburnum opulus), and so unlike this one it doesn't bear the beautiful but poisonous red berries after flowering (see picture below). The inflorescence consists of only big sterile flowers to attract insects, but no fertile flowers like those in the centre of the Guelder rose. These days you hardly see Snowball anywhere, Guelder rose is far more common, it usually grows more or less in the wild.
Nevertheless, I was lucky to find a Snowball shrub flowering this year at the beginning of May (see photo next to the card).

The Dutch word
'Goede tijding'  means 'Good tidings'.

Helaas, geen gedichten meer over Gelderse roos / Alas, no poems any more about Viburnum