57. Winde (Akkerwinde) - Field bindweed
Convolvulus arvensis
(Convolvulaceae)

Akkerwinde is een inheems onkruid in Nederland, dat uiteraard vooral op akkers voorkomt. De plant kruipt over de grond, of groeit langs planten (bijv. korenaren) omhoog. Men ziet 'm ook wel tegen verweerde muren opgroeien. In ons land is deze plant minder algemeen dan de Haagwinde, die agressiever groeit en waarschijnlijk minder eisen stelt aan een groeiplaats. Bovendien is Haagwinde vooral een oeverplant, en in ons waterrijke Nederland zijn nogal wat oevers.

Field bindweed is an indigenous weed in the Netherlands, preferring arable land for a growing spot. It creeps over the ground, or climbs upward around other plants (e.g. wheat). The plant also likes to cling to weather-beaten walls. In our country field bindweed seems to be less common than Greater bindweed, which grows more aggressively and more easily adapts to growing circumstances. Moreover, Greater bindweed prefers banks of rivers and ditches, which you find a lot in our watery country...

Floral meaning: the Dutch word
'Behaagzucht' means 'Coquetry'.

Gedichten over winde / Poems about bindweed:

Gij wast aan mij gelijk de winde - Karel van de Woestijne
Avond in de stad - Frederik van Eeden
Niet te bedwingen / Uncontrollable - Inge Lievaart (2001) (haiku)
Bindweed - James McKean
Bindweed - Jan Wagner