Twee tegels met fuchsia's  /  Two fuchsia tiles


Twee tegels beschilderd met fuchsia's ('Windhapper' en 'Gelre'),
en daarna geglazuurd.
Gemaakt door Annie Oord uit Franeker, lid van onze regio van de Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden.
(Zie ook: tegel met 'Constance'tegel van het voorkaft van ons regioblad, en het fuchsiabord).

Two tiles painted with fuchsias ('Windhapper' and 'Gelre'),
and glazed afterwards.
Made by Annie Oord from Franeker, a member of our branch of the Dutch Fuchsia Society.
(See also: tile with 'Constance'tile with our magazine's frontcoverFuchsia-plate).


           


fuchsialore fuchsia index homepage