Tegel van voorkaft "Beltsjeblom" / Tile with fuchsia magazine's frontcover


Deze tegel is versierd met dezelfde voorstelling als het voorkaft van ons regioblad sinds 2003. Gemaakt door Annie Oord uit Franeker, lid van onze regio van de Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden.
(Zie ook tegel met 'Constance'tegels met 'Windhapper' en 'Gelre', en het fuchsiabord).

This tile bears the same decoration as the cover of our branch-magazine as introduced in 2003.
Made by Annie Oord from Franeker, a member of our branch of the Dutch Fuchsia Society.
(See also: tile with 'Constance'tiles with 'Windhapper' and 'Gelre', and Fuchsia-plate).


fuchsialore fuchsia index homepage