aug/sept. 2021 - toegevoegd aan Fuchsia's / Aug/Sept. 2021 added to Fuchsias :
Delta's Groom - Delta's Parade - Delta's Sara - Delta's Sprinkler
F. magellanica 'Arauco' - Hawkshead - Tourtonne - Rina Felix - Green 'n' Gold - Golden Dawn
Oct. 2021 - Garden News
"A thing of beauty is a joy for ever"
(John Keats, 1795-1821)

Deze website heeft als voornaamste onderwerpen:
Fuchsia's en Planten in het algemeen, met het accent op de schoonheid van de natuur.

This website's main subjects are:
Fuchsias and Plants in general, with the accent on their beauty.

Vragen of opmerkingen? for comments & questions

N.B. : E-mailadres niet aanklikbaar wegens spam / E-mail address not clickable because of spam

Dit is geen commercieel bedrijf, maar hobby / This is a hobby, no commercial business


Online since 12 Oct 1999


Botanische woordenlijst NL-EN & EN-NL  /  Botanical wordlist NL-EN & EN-NL