Gagaimo - Metaplexis japonica (Asclepiadaceae) - vervolg: bloemen / continuation: flowers

Een prachtige serie foto's, die ik van dhr. J. Henrichs toegestuurd kreeg vanuit Zuid-Korea op 8 augustus 2004.
Zo genomen met de digitale camera langs een exotische rivier in het verre oosten, en dadelijk verzonden en door mij bewonderd in Nederland - zo zie je maar, hoe snel afstanden worden overbrugd via internet!
De plant heeft voor zover ik kan nagaan nergens een Nederlandse naam (logisch eigenlijk), maar ook geen Engelse; de enige volksnaam die ik toevallig op 't spoor kwam tijdens mijn zoektocht over het web was de Japanse: Gagaimo. Vandaar dat ik die er maar bij heb vermeld.
A lovely series of photos by Mr. J. Henrichs I got on 8 August 2004, sent from South Korea right after they were taken with a digital camera along an exotic river in the Far East, to be admired by me a few moments later in the Netherlands - so you can see how quickly enormous distances can be taken by internet!

As far as I know the plant has no Dutch or even English name at all; the only vernacular name I found by chance, looking for information about this plant, was Japanese:
Gagaimo. That's why I mentioned it together with the Latin name.


Trosjes mooie licht-lila bloempjes; de kleur variŽert van wit tot purper
Inflorescences with lovely light-mauve flowers; the colour varies from white to purple


Windende stengels die zich rond riet en andere planten omhoog kunnen slingeren
Twining stems to climb upward around reeds and other plants

De harige bloempjes doen wat aan aasbloemen (ook behorend tot de Asclepiadaceae) denken...
The hairy flowers make you think of Stapeliads (also belonging to the Asclepiadaceae)...


...ze schijnen naar honing, maar ook een beetje naar poep te ruiken
...they seem to smell of honey, mixed with a bit of poop-odour


Een bloeistengel in tegenlicht met op de achtergrond de rivier de Nakdong
Flowering stem taken against the light, with the river Nakdong in the background


Een beeld van de rivier de Nakdong met grassen in tegenlicht. Er groeien ook gewone teunisbloemen.
Backlighted flowering grass along the river Nakdong. You see also ordinary evening primroses.


Opengesprongen zaaddoos in het najaar, enige zaden liggen al op de rand
Fluffy seeds emerging from a dry fruit in autumn, some already lying on the rim

Foto's van de vruchten  /  Photos of the fruits   new 26-1-2005


herbarium homepage