Gagaimo - Metaplexis japonica (Asclepiadaceae)   - vervolg : vruchten / continuation : fruits
- Nog meer foto's uit Zuid-Korea van J. Henrichs / More photos from South Korea by J. Henrichs


Hierboven een trosje dat al uitgebloeide bloempjes vertoont, en zelfs een beginnende vrucht linksonder.
Deze foto is van 29 augustus 2004.
Above an inflorescence showing already faded flowers, and even a young fruit on the left (photo 29 August 2004).


Groene vruchten die in een lange punt eindigen -(29-9-2004)- Long green fruits, pointed at the end


Ook deze planten hebben "ongedierte" - zoals deze kleurige wantsen, Tropidothorax belogolowi
These plants have their pests too - like these colourful stink bugs, Tropidothorax belogolowi


Tropidothorax belogolowi (Jakovlev, 1890) (Lygaeidae).

Deze oranjerood bekruiste wantsen vertonen uiterlijk wat overeenkomst met Dysdercus decussatus, die witbekruist is met rode kop.
Deze zwart/oranje wants uit het verre oosten echter is een andere soort, Tropidothorax belogolowi (Jakovlev, 1890) (Lygaeidae), zoals mij in nov. 2006 werd medegedeeld door de Japanse entomologist Katsuyuki Kohno.
These orangered-crossed stink bugs look a lot like Dysdercus decussatus, 'Cotton stainer bugs', which are white-crossed with red heads.
This bug from the far east, however, is quite a different species, as I was told by the Japanese entomologist Mr. Katsuyuki Kohno in Nov 2006, nl.
Tropidothorax belogolowi (Jakovlev, 1890) (Lygaeidae).

29 september 2004.
Hiernaast en detail hieronder:
Vruchten aan een Metaplexis-stengel die zich om een (inmiddels verdroogde en in 't zaad geschoten) teunisbloemstengel heeft gewonden.
Op onderstaand detail zijn bladluizen zichtbaar onder een blad.


29 September 2004.
Picture left and detail below:
Fruits on a
Metaplexis stem which has twined around the now dry stem of an evening primrose also bearing fruit.
In the detail-picture you can see the aphids on the underside of a leaf.
   
Indrukwekkende peulachtige kokervruchten, aan 't verdrogen om weldra open te kunnen springen...
Impressive pod-like follicles, drying out a little already to be able to open up when fully dry...

21-11-2004 -   Een beetje laat, maar nog op tijd om de laatste pluizen te zien wegvliegen.
De grote vrucht doet hier denken aan een vis of een vogeltje, voor mijn gevoel. - Vergroting foto
21-11-2004 -   A bit late, but just in time to see the last fluff flying away.
The big fruit shows resemblance to a fish or a bird, in my perception. - Enlarged photoSchitterend-wit pluis puilt uit de eenzijdig geopende kokervrucht.
Glittering white fluff bulging out of the one-sidedly opened follicle.


De plant is vrij algemeen in Zuid-Korea, constateerde dhr. J. Henrichs, die in maart 2005 weer naar Nederland is teruggekeerd en dus nu geen gelegenheid meer heeft het gewas te observeren.
Mogelijk is het zelfs onkruid - net als bij ons de haagwinde (Calystegia sepium), die ook mooie bloemen draagt maar een lastpak is als hij tussen gekweekte planten belandt.

The plant is fairly common in South Korea, was the conclusion of Mr. J. Henrichs, who returned to the Netherlands in March 2005, and so won't have a chance to observe it any longer.
Metaplexis japonica might even be a noxious weed - just like Hedgebells / Greater bindweed (Calystegia sepium) with us, also blooming beautifully but teasing us when it's smothering our cultivated plants.

herbarium homepage