Koningin van de Nacht - Queen of the Night - Selenicereus grandiflorus (Cactaceae)

- 2005 :  11 knoppen, 6 bloemen / 2005 :  11 buds, 6 flowers -


De bloemen bloeien op de oudere stengels; laatst hoorde ik dat het wel 7 jaar duurt eer een stek aan bloeien toe is
The flowers grow on the older stems - I heard lately that it takes 7 years before a cutting comes into flower

           
            Diverse jonge knoppen aan de dikke oude stammen / Various young buds on the big old stems

         
Grootste bloem 30 cm - uitgebloeid nagemeten 34 cm : bloembuis 19 cm, kelk & kroon 15 cm
Biggest flower 30 cm - measured when faded 34 cm : tube 19 cm, calyx & corolla 15 cm
Ondanks veel slecht weer en weinig zon toch nog zes bloemen!
Aanvankelijk, toen er in mei ineens weer knopjes verschenen aan de dikke oude stammen van de Koningin van de Nacht, elf maar liefst, had ik er weinig vertrouwen in dat er iets van terecht zou komen. Het was steeds bewolkt weer en bepaald niet warm, een meimaand van niets. Ook juni begon niet bepaald zomers, en de oudste (toen dus grootste) knoppen lieten het in een vrij vroeg stadium inderdaad afweten en rolden van de stengels. Maar na midden juni kwam er toch iets meer zon en rond de langste dag was het een paar dagen heel mooi - en op de 22ste opende zich de eerste bloem, tevens de grootste die ik ooit aan mijn plant heb gezien - hij mat de volle 30 cm doorsnee, waarvan ik daarvoor alleen in boeken had gelezen. Er volgden nog vier bloeinachten, met als slot twee bloemen tegelijk. Uiteindelijk was de bloeiperiode vrij kort, en in het allerlangst van de dagen: 22 en 25 juni, een week pauze en toen het mooie weer alweer voorbij was op 2, 4 en 5 juli. Er waren toen nog 2 kleine knopjes over, maar deze kwamen niet meer tot ontwikkeling. Veel last van ongedierte had de plant in die tijd niet, er hoefden geen wolluizen uit de bloemknoppen te worden verwijderd zoals 2 jaar geleden.


Selenicereus grandiflorus als surrealistisch kunstwerk: de grillige stengels doen me denken aan het beroemde schilderij "Civil War" van Salvador Dalí.

Selenicereus grandiflorus as a surrealistic piece of art: some of the stems remind me of Salvador Dalí's famous painting "Civil War"

In spite of miserable weather and little sunshine six flowers yet!
Initially, when in May suddenly on the Queen's big old stems eleven buds appeared, I didn't have a lot of confidence about their growth. The sky remained overcast almost every day, it wasn't a very good month of May. June didn't start like real summer either, and the first (then biggest) buds already dropped off the stems. But in the 2nd half of June a bit more sunshine came through, and around Midsummerday it even happened to be really warm for a few days. On the 22nd the first flower opened - the biggest I ever saw on my plant, 30 cm in diameter, which before I only had read about in books. Another four flowering nights followed, the last one with two flowers. In fact the blooming period was short, and in the longest summerdays: 22 and 25 June, a week's pause and when the weather had changed for the worse again, on 2, 4 and 5 July. Two more small buds were on the plant, but dropped off later. The plant hardly suffered from waxy aphids by that time, I didn't have to remove any from the developing buds, like 2 years ago.
         Mijn Nachtkoningin
Spiegelend in 't keukenraam:
Dubbele schoonheid
My Queen-of-the-Night
Mirrored in kitchen-window
Reflecting beauty5-7-2005 : Twee in één nacht / Two in one night

De bloeiende en de uitgebloeide / The flowering and the past-flowering

herbarium homepage