6 bloemen in 5 nachten in 2005     nieuw 26-10-2005
Matig succes met eigen plant in 2004...
Eindelijk succes met eigen plant in 2003!Koningin van de Nacht - Selenicereus grandiflorus  (Cactaceae)

Deze plant met de weidse naam "Koningin van de Nacht" is een cactus die verwant is aan de Epiphyllum (die in verschillende kleuren voorkomt, van wit tot rood of purper, en kleinere bloemen heeft). Bovendien heeft de "Koningin van de Nacht" alleen cylindrische stengels, terwijl die van Epiphyllum voor het grootste deel plat zijn - vandaar de naam "bladcactus".
Van origine komt de "Koningin van de Nacht" uit Zuid-Amerika en het zuiden van de VS, waar ze als epiphyt op bomen groeit en met meterslange stengels tot in hun kruin klimt.
De bloemen kunnen een diameter van 30 cm hebben, en een lengte van ongeveer 25 cm. De bloemen zijn dus nog groter en indrukwekkender dan van de witte Epiphyllum, maar in tegenstelling tot deze bloeien ze slechts n nacht, zodat ze maar zelden in volle glorie worden gezien door menselijke ogen. De knoppen gaan 's avonds open, en de bloemen zijn rond middernacht op hun mooist; slechts een paar uurtjes (juist als de mens slaapt) zijn ze geheel open, en zakken dan weer dicht, om slap naar beneden te hangen als de ochtend goed en wel begonnen is.
Ik heb zelf inmiddels zo'n plant, gekregen van iemand die voor een paar jaar naar Zuid-Korea moest voor zijn werk en blij was er een "goed adres" voor te hebben gevonden, maar mijn resultaten zijn tot nogtoe niet zo gelukkig - de twee knoppen die ik begin juni 2002 opmerkte, vielen er tegen 't eind van de maand domweg af en in n ervan zat wolluis, terwijl in de rest van de plant niets te zien is!
Echter, in de kas van het 'Bos van Ypey', het park alhier, die beheerd wordt door de Succulentenvereniging, groeien heel lange exemplaren langs de 7 m hoge steunpalen, tot in de nok van de kas, en die zitten vl met knoppen en uitbloeisels. Overdags kan men weleens naar binnen, als er mensen van de Succulentenvereniging "open kas" houden, maar 's avonds is de deur dicht, en zelfs 't park gaat om 9 uur op slot. Zondagmiddag 23 juni was de kas open, en ik nam foto's van de planten, maar natuurlijk bloeiden ze niet.
Op 29 juni, een winderige dag, liepen we 's avonds rond
8 uur nog even door het park, voor het op slot zou gaan. We passeerden de kas, en daar bleken de bloemen van de Koningin van de Nacht al open te gaan - ik had ergens gelezen dat de bloembladen niet voor 10 uur 's avonds los gingen, maar dit viel dus mee. Uiteraard waren ze nog niet geheel open, maar toch al heel mooi... Door het glas heen en van zo'n 10 m afstand maakte ik zo goed als het ging met mijn digitale camera een aantal foto's, tussen andere planten door, en daarvan plaats ik hier het resultaat.

  
Links: De succulentenkas, met rechts de Koningin van de Nacht rond een steunpilaar.
Rechts: Stengels met luchtwortels en jonge bloemknoppen, die helemaal schuilgaan in lang wit haar.


Wirwar van stengels, vol knoppen en uitgebloeide bloemen


Knoppen die binnenkort opengaan

  
Bloeiende nachtkoninginnen, tussen 8 en 9 uur 's avonds


Een kortstondige, maar bijzondere vriendschap


Op 9 juli 2002 maakten we nog een paar opnamen van dichterbij...herbarium homepage6 flowers in 5 nights in 2005     new 26-10-2005
Moderate succes with my plant in 2004...
Success at last with my own plant in 2003!Queen of the Night - Selenicereus grandiflorus
 (Cactaceae)

This cactus, named "Queen of the Night", is called Selenicereus grandiflorus in Latin.
Grandiflorus = with big flowers, and this is surely true for this one - they can be 30 cm in diameter, and 25 cm long. It originates from South America and the South of the USA, where it grows on trees (epiphytic) and climbs into their crowns. It prefers half-shade to hot sunshine because of this way of growing.
The flowers are bigger and so even more impressive than those of the white
Epiphyllum, which last for 2 nights and a day, while the real Queen of the Night's flowers are only there for one night - it is said they open at 10 p.m. and are fully open at midnight, and before dawn they close again, so human eyes rarely see them.
Only a few hours, from midnight till very early dawn the flowers are at their best, while in the morning they're already hanging down.
By now I'm the lucky owner of such a plant myself, as I got one from somebody who had to move to South Korea for his job, very happy to have found someone to take good care of it. However, my results haven't been any good up till now, as the two buds I noticed at the beginning of June 2002 dropped at the end of the month, one of them suffering from waxy aphids, while further I don't see anything of this pest in the whole plant...
In our local park called 'Bos van Ypey' there is a greenhouse, kept by the Succulent Society, where very big Queens of the Night grow from the ground to the roof along two pillars, 7 m high. These plants are full of buds in all stages and many faded flowers. By day one can enter sometimes, when people of the Succulent Society keep "open house", but in the evening no-one is there and the greenhouse is always closed. The park is closed after 9 p.m.
On Sunday 23 June the greenhouse was open in the afternoon, and I took pictures inside, but of course no flowers were open.
However, on June 29th, after a windy day, we took a little stroll through the park, and passing by the greenhouse we saw about 12 of these big flowers opening - never thought they'd be that far already by 8 p.m. Fortunately, I had my digital camera with me, and though the flowers were about 10 m away and behind glass, and the view limited by other plants, I took some photos, shown here...

  
Left: Greenhouse with succulents, with Queen of the Night around the pillar on the right.
Right: Stems with aerial roots and hair-covered young flowerbuds.


Tangle of stems with buds in all stages and many faded flowers.


Buds that are almost ready to open

  
Flowering Queens, between 8 and 9 p.m.


A very special friendship, but it won't last very long


On the 9th of July 2002 we got the chance to take some pictures from near-by...


herbarium homepage