Driekleurige winde   -   Three-coloured bindweed
Convolvulus tricolor (Convolvulaceae)
Deze mooi gekleurde winde met bloemen die ongeveer zo groot zijn als die van de bij ons inheemse akkerwinde heb ik in 1985 gefotografeerd in de tuin van de Amsterdamse Hortus Botanicus. This colourful bindweed, with flowers about the size of the indigenous
field bindweed, I saw in the garden of the
Hortus Botanicus at Amsterdam in 1985.Deze winde groeit in Zuid-Europa, en wordt om de mooie driekleurige bloemen ook wel in tuinen gekweekt.
Mogelijk heeft deze winde daardoor betere overlevingskansen dan de veel kleinere Siciliaanse winde.

This bindweed grows in Southern Europe, and for its pretty three-coloured flowers it's also cultivated in gardens.
As a result this plant might have better surviving chances than the smaller Sicilian bindweed.


herbarium homepage