Pompoen / Sierkalebas - Pumpkin / Gourd - Cucurbita pepo (Cucurbitaceae)
(vervolg - eigen planten / continuation - my own plants)

Vanwege het gebrek aan een goede groeiplaats zou ik nooit zijn begonnen aan het kweken van een pompoen- of kalebasplant, ware het niet dat ik per ongeluk twee "verkeerde" zaden uit een zakje met "klimmers" had gezaaid, oorspronkelijk alleen gekocht omdat er zaden van Ipomoea tricolor tussen zaten.
Aanvankelijk dacht ik aan een geheel andere plant, Cobaea, omdat die op 't zakje stond afgebeeld in tegenstelling tot de algemenere Cucurbita.
Eenmaal ontkiemd moesten de zaailingen toch maar een kans krijgen, vond ik, en op zich zijn 't boeiende planten.
Because I lack a suitable spot for growing pumpkins or gourds, I'd never have started any, but I took two "wrong" seeds out of a packet of "climbers" I'd only bought because it contained some seeds of Ipomoea tricolor.
At first I thought I had sown
Cobaea, because these had been portrayed on the packet and not the more common Cucurbita.
Once germinated, these seedlings should get a chance, I decided, as a matter of fact they're very interesting plants.


Pompoenkiemplant.   Bladeren en stengels zijn al vroeg van onaangenaam stekelige haren voorzien.
Pumpkin seedling.   Leaves and stems get unpleasantly prickly hairs already in a very early stage.

Pompoenscheut met manlijke en vrouwelijke bloemknoppen en ranken
Pumpkin shoot with male and female flowerbuds and tendrils

 
De eenhuizige plant met aparte meeldraad- (manlijke) en stamper- (vrouwelijke) bloemen laat voor de bloei al een duidelijk onderscheid zien - bij laatstgenoemde zit een onderstandig vruchtbeginsel als een klein pompoentje onderaan de knop.
De manlijke bloemen groeien hoger dan de vrouwelijke, ze steken meer boven de plant uit. De vrouwelijke bloeien laag, omdat de vruchten zwaar worden en op de grond moeten liggen als ze rijpen.
The monoecious plant with separate stamen (male) and pistil (female) flowers shows already before flowering a clear difference between them - the latter having an inferior ovary like a mini-pumpkin under the bud.
The male flowers grow somewhat higher on the plant than the female ones, those remaining low because the fruits have to lie on the ground during ripening, often becoming very heavy.Helaas kwam 't met mijn twee eigen planten niet zover dat ze vruchten droegen - de tuin is te klein en vooral te winderig en schaduwrijk, hetgeen in de slechte zomer van 2004 wel heel nadelig uitviel.
De bloemen waren maar zo'n 5 cm in doorsnede, en eigenlijk herinner ik me niet ooit een vrouwelijke bloem in bloei te hebben gezien.
Op een wandeling door ons dorp echter, vond ik een forse pompoenplant die als onkruid in een plantsoen groeide, en heel wat meer te bieden had.

To my regret my own two plants didn't get any fruit at all, my garden being too small and above all very windy and shady, which was an even greater disadvantage in the miserable summer of 2004.
The flowers were only about 5 cm in diameter, and I really don't remember having seen any female flower at all.
On a walk about our village, however, I found a sturdy pumpkin plant growing as a weed in a municipal garden, having a lot more to show.
Vervolg / continuation:
Pompoen in 't wild / Wild-growing pumpkin


p. 1 herbarium homepage