Pompoen / Sierkalebas - Pumpkin / Gourd - Cucurbita pepo (Cucurbitaceae)
vervolg - Pompoen in 't wild / continuation - Wild-growing pumpkin


Een "wilde" pompoen-zaailing tussen ander onkruid in een gemeenteplantsoen
A wild-growing pumpkin among other weeds in a municipal garden


De pompoen in het wild.
Zomer 2004.
Terwijl in mijn kleine tuin twee pompoenzaailingen af en toe een miezerig bloempje lieten zien maar nooit aan vruchten toekwamen, bleek er in een gemeenteplantsoen vlakbij een heel wat forser exemplaar te groeien, zomaar tussen het onkruid. Mogelijk een nakomeling van een afgedankte pompoen die iemand daar vorig jaar tussen het struikgewas had weggesmeten.
Hoe dan ook, ik volgde de ontwikkeling met belangstelling, elke dag kwamen er 's zomers enorme lappen van gele bloemen tussen de grove groene bladeren tevoorschijn, zowel manlijke aan een lange stengel die boven de plant uitstaken, als vrouwelijke met een vruchtbeginsel dat min of meer op de grond lag. Van de vrouwelijke bloemen bleek minstens n tot een vrucht uit te gaan groeien, klein nog, maar onmiskenbaar een lichtgroene pompoen met donkerder strepen. Later bleek de plant ingesnoeid door plantsoenarbeiders (die 'm gelukkig niet helemaal hadden uitgeroeid), en de vrucht was nergens meer te vinden.
Tot in de late herfst. Ik ging weer eens kijken, na de eerste vorstnachten half november. De plant was nagenoeg afgestorven, geel geworden, maar wat lag daar tussen de verwelkte stengels, bijna aan de rand van een sloot? En enorme bijna kogelronde pompoen, groen met gele vlekjes en 10 donkergroene strepen. Een paar kleintjes lagen ook her en der, maar die waren duidelijk niet tot volle wasdom gekomen.
De grote reus, zes kilo zwaar, bleek helaas ook al niet helemaal gaaf meer - bij zijn geelgeworden steel zat al een begin van rot. Maar toch vond ik 'm de moeite nog wel waard voor een paar foto's en sleepte 'm mee naar huis - een hele sjouw, al was 't maar 2 minuten lopen.

The wild-growing pumpkin.
Summer 2004.
While two miserable little pumpkin seedlings showed a small flower now and then in my own small garden, never bearing any fruits, one day I found quite a sturdier specimen in the municipal garden nearby, just among a lot of weeds. Possibly offspring from a thrown-away pumpkin somebody had disposed of in the rough the year before.
Whatever, I followed the development of the plant with interest, every day during summer enormous yellow flowers emerged among the coarse green leaves, male ones on long stems as well as female ones with an ovary lower to the ground. I spotted at least one young fruit that had started to grow, still small, but unmistakably a light-green little pumpkin with darker green stripes. A few weeks later the plant proved to have been pruned drastically by the municipal gardeners, and nothing was left of the fruit.
Till late autumn. I went for a look again, mid-November, after the first few frosty nights. The plant had died down totally, leaves and stems had become yellow, but what was that among the wilted remains, nearly on the border of a ditch? One enormous almost spherical pumpkin, green with yellow spots and 10 dark-green stripes. A few little ones also lay here and there, but it was clear those were not fully grown.
The big giant, 6 kilograms in weight (yes I know, much bigger ones exist) to my regret wasn't quite healthy anymore, at its yellowed stem it had a beginning of rot already. Yet I thought it worthwhile to take it home for a few photos and "inside investigation", so I carried it home - it was quite heavy, even though it took me only a 2 minutes' walk.De ietwat grove gele bloemen (bovenstaande manlijk) waren tussen de 10 en 15 cm in doorsnede.
The somewhat coarse yellow flowers (above ones are male) were about 10 to 15 cm in diameter.

Manlijke bloem waarin insecten op zoek zijn naar honing in de holten onder de meeldraden.
Male flower in which insects are looking for honey in the caves underneath the stamens.

 
Een stamperbloem, met rechts een close-up van de stamper met vier stempels, meestal zijn er drie.
A female flower. On the right a picture of the pistil with 4 stigmas, more often there are three.

 
Een jonge vrucht begint zich te ontwikkelen, maar wordt al spoedig weggesnoeid door plantsoenarbeiders
A young fruit starts to grow, but soon afterwards the branch is cut away by municipal gardeners

Vervolg / continuation:
Vruchten van de "pompoen in 't wild" / Fruits of the "wild-growing pumpkin"


p. 1 herbarium homepage