MaetsuyckerMaetsuycker - de Boer 2000 NL O E L.roze lila / B S light-pink mauve

Ouders / Parentage: ('Dutch Kingsize' x 'Ting-a-Ling') x ('Straat Torres' x 'Whiteknights Pearl')

  
Prachtige langbuizige bloemen, niet zo algemeen in deze kleurstelling.
Lovely long-tubed flowers, not so common in these colours.

  

Een plant uit hetzelfde jaar als 'Camphuys' en 'Irving Alexander', waarmee de bloemen ook wel enige overeenkomsten vertonen.
Wat de kruisingsouders van 'Maetsuycker' zijn, moet ik nog maar eens navragen bij de kweker Jan de Boer. Ik zag de plant in zijn tuin staan tijdens de keuring van de Floralia-plant 'Gillian Althea' aldaar in augustus 2003, en vond deze ook beslist de moeite van een paar foto's waard.
Evenals 'Camphuys' is deze plant naar een schip genoemd waarop J. de Boer als kapitein heeft gevaren, en deze schepen waren beide genoemd naar gouverneurs-generaal van Nederlands IndiŽ.
De naam Maetsuycker zei mij meteen iets, want de Cornelis Speelmanlaan in Haarlem waar ik in november 1951 werd geboren, had een zijstraat die de Joan Maetsuykerlaan heette.
Nu pas heb ik in de gaten, dat de straten in de wijk waar ik toen woonde naar diverse gouverneurs-generaal van Nederlands IndiŽ waren genoemd, men had toen een andere kijk op kolonialisme dan tegenwoordig.
Opmerkelijk is dat de meeste bronnen (ook de Grote Nederlandse Larousse Encyclopedie) de naam Maetsuyker zonder c schrijven, terwijl deze op 't internet zowel met als zonder c wordt gespeld. De auteur van deze plant heeft echter beslist dat de c erin moest (zie kaartje aan plant op bovenste foto!), en zo staat-ie ook in de cultivar-inventaris.
Voor wie geÔnteresseerd mocht zijn in de geschiedenis, Joan Maetsuyker leefde van oktober 1606 tot januari 1678, en was maar liefst 25 jaar gouverneur-generaal van Ned. IndiŽ, van 1653 tot aan zijn overlijden in 1678. Een afbeelding en een levensbeschrijving zijn ook op internet te vinden.
Overigens, in dat oude document is de naam ook geschreven als Maetsuycker, dus ik neem toch aan dat het schip waarnaar Jan de Boer deze fuchsia noemde ook wel letterlijk zo heette.
A plant from the same year as 'Camphuys' and 'Irving Alexander', the flowers showing resemblances with those in some respects too.
I don't know about the parentage of 'Maetsuycker' yet, I'll have to ask the hybridizer Jan de Boer. I saw the plant in his garden at the Floralia-contest of 'Gillian Althea' at his home in August 2003. 'Maetsuycker' certainly was worth a few photos in my opinion.
Like 'Camphuys' this plant was called after a ship on which J. de Boer had been the captain, both these ships bearing the name of a governor-general of the Netherlands East Indies.
The name 'Maetsuycker' reminded me of the
Joan Maetsuykerlaan, a sidestreet of the Cornelis Speelmanlaan in Haarlem where I was born in November 1951.
Not until now I was aware of the fact the names in this quarter of the town were an ode to the colonialism of the Netherlands, something that would be impossible nowadays.
The spelling of the name occurs with
ck as well as only k, although both spellings are found on the internet; most sources including the Larousse Encyclopedia write Maetsuyker without the c. Nevertheless, the hybridizer of the plant chose for the ck (see label on the plant in picture at the top!) and so it's been registered like that in the cultivarlist of the Dutch Fuchsia Society (NKvF) too.
For anybody interested in history, Joan Maetsuyker (1606-1678) was governor-general of the Netherlands East Indies for 25 years, from 1653 to his death in 1678.
You can find his portrait on the web too, and an antique document in Dutch telling the story of his life. At the end of this document I noticed the spelling of his name in those days was indeed
Maetsuycker, so I suppose after all the hybridizer's spelling of the fuchsia's name to be correct.
  

fuchsia photos fuchsia index homepage