Bladcactus / Nargis - Phyllocactus Epiphyllum hybr.  (Cactaceae)Deze foto's van een prachtige grote bladcactusbloem werden mij in juli 2005 toegestuurd door Oeday Kanhaisingh uit Amsterdam. Zijn broer Soertie had de plant op zijn kantoor staan, de bloem was ongeveer even groot als van de Epiphyllum  waar ik een paar jaar geleden opmerkzaam op werd gemaakt toen ik durfde beweren dat deze planten nooit zulke grote bloemen hebben als de Koningin van de Nacht (Selenicereus grandiflorus).
In India, waar de grootouders van deze Surinaamse broers vandaan komen, heet de plant Nargis. Vermoedelijk groeien deze planten daar uitbundiger dan bij ons in Nederland, door het warmere klimaat zullen ze er ongetwijfeld buiten kunnen staan en vrucht kunnen zetten.
These pictures of a beautiful big Phyllocactus flower were mailed to me in July 2005 by Oeday Kanhaisingh from Amsterdam. His brother Soertie has this plant in his office, the flower was about as big as those of the Epiphyllum someone brought to my notice when I dared suppose that these plants never bear flowers as big as those of the Queen of the Night (Selenicereus grandiflorus).

In India, where the Surinam Kanhaisingh brothers have their roots (their grandparents came from India) the plant is called
Nargis. Probably these plants can grow outside there, as the climate is much warmer than with us in the Netherlands, no doubt they will even set fruit there.


"Het is een flinke bloem, ik heb het niet kunnen meten maar als je je handen tot een bloem maakt is dat ongeveer hetzelfde formaat. Uitgaande van normale handen!"
"It's a big flower, I couldn't measure it, but if you form your hands to a flower it's about the same size. Supposing hands of an average size!"


Hieronder een detail van stamper en meeldraden
Below a detail of pistil and stamens


De bloem werd als heel bijzonder ervaren, temeer omdat de plant al in geen 20 jaar meer had gebloeid.
The flower was found very special, even more because the plant hadn't borne any flowers during the last 20 years.Hier nog een paar foto's van de zijkant. Rechtsonder is de bloem al iets verwelkend.
Here a few more pictures from aside. In the one below-right the flower starts fading.

 

Links en hieronder de gedroogde bloem, die blijkbaar ook is bewaard.
De kleuren zijn aardig goed behouden.

Left and below: the dried flower, which apparently has been saved.
The colours hardly have changed.herbarium homepage