English textfuchsia-varia fuchsia index homepage

Stratenplan 2000 (deel 2)               Terug naar deel 1 en op naar deel 3.


De stekken van Straat Cook, Straat Florida, Straat Fiji, Straat Malakka,
Straat Holland en Fuchsia colensoi in vaasjes om te bewortelen


Eind april waren de stekken allemaal in potgrond met wat zand gezet

Nederlandse tekst     

Straight to the Straits (part 2)               Back to part 1 and forward to part 3.


The cuttings of Straat Cook, Straat Florida, Straat Fiji, Straat Malakka,
Straat Holland and Fuchsia colensoi in glass vases to get roots


By the end of April all cuttings had been put in potting soil mixed with some sandfuchsia-talk fuchsia index homepage